Úvod Doly a revíry Diamo Úspěchy DIAMO v sanaci po chemické těžbě uranu – odstraněno milion tun...

Úspěchy DIAMO v sanaci po chemické těžbě uranu – odstraněno milion tun kontaminantů

962
0

Významného milníku dosáhl státní podnik DIAMO při zahlazování následků těžby uranu na Českolipsku. V loňském roce bylo dosaženo vyvedení milionté tuny kontaminantů po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž pod Ralskem.

Od vzniku národního podniku Jáchymovské doly k ukončení těžby uranu na Českolipsku

Roku 1946 byl zřízen národní podnik Jáchymoské doly Jáchymov, kdy samotnému vzniku předcházel podpis dohody mezi vládou Československé republiky a vládou SSSR. Tato dohoda „o rozšíření těžby rud a koncentrátů v Československu, obsahující radium a jiné radioaktivní prvky, jakožto i o jejich dodávkách do SSSR“ byla podepsása v listopadu roku 1945. Po vzniku národního podniku následoval prudký rozvoj uranového průmyslu, který ukončila až destabilizace na světovém trhu s uranem v 80. letech a následně v roce 1989 vládou oficiálně vyhlášený útlumový program uranového průmyslu.

V rámci uranového průzkumu území ČSSR na počátku 60. let 20. století byla v oblasti Českolipska nalezena řada významných ložisek uranu. První pokusy s loužením uranu kyselinou sírovou byly zahájeny v roce 1965. Od roku 1972 pak probíhalo vedle klasické hlubinné těžby dobývání uranu i chemickou těžbou. Chemická těžba uranu na Česklolipsku byla ukončena v roce 1996, rok po ukončení hlubinné těžby.

Ovlivnění životního prostředí

Za více než 20-ti leté období chemického získávání uranu bylo na ložisku Stráž pod Ralskem postupně zprovozněno 37 vyluhovacích polí o celkové rozloze 745 ha s plochou dobývacího prostoru zabírající 24,1 km2 a vyvrtáno bylo 2210 průzkumných a 7698 těžebních vrtů. Po chemické těžbě uranu zůstalo v horninovém prostředí okolí Stráže pod Ralskem 374 mil. m3 kontaminovaných podzemních vod v ploše 27,3 km2. Do podzemí bylo během celé doby těžby vtlačeno 4 100 tis. t kyseliny sírové a téměř 500 tis. t dalších chemických látek.

Jelikož kontaminované podzemní vody nejsou jinak přirozeně stabilizovány, má kontaminace v podzemí ložiska Stráž pod Ralskem potencionální schopnost ovlivnit velké objemy podzemních pitných vod severočeské křídy.

Díky aktivní činnosti státního podniku DIAMO v této oblasti nejen že nedochází ke kontaminaci podzemních vod, nedochází ani k jejímu šíření a ani ke znehodnocení pitných podzemních vod na velké ploše a ve velkém objemu.

Sanace životního prostředí na Českolipsku

Likvidace následků po těžbě uranu chemickým loužením v horninovém prostředí představuje časově a finančně velice náročnou činnost. Je nutné sanovat horninové prostředí, a to postupným odčerpáváním kontaminovaných roztoků a jejich vyčištěním na povrchu, zlikvidovat vrty a povrchová zařízení a rovněž zrekultivovat plochu vyluhovacích polí.

Úloha státního podniku DIAMO

Státní podnik DIAMO provádí sanaci horninového prostředí v oblasti Stráže pod Ralskem od roku 1996, kdy byla vládou vyhlášena likvidace chemické těžby na základě usnesení vlády ČR č. 170 z 6. března 1996. Od té doby byly postupně uvedeny do provozu nejmodernější sanační technologie – Stanice likvidace kyselých roztoků a neutralizační a dekontaminační stanice.

Sanace je zajišťována řízeným čerpáním a čištěním kontaminovaných vod v sanačních technologiích v objemu téměř 4,4 milionů m3 za rok. V sanačních technologiích je z vyčerpaných vod kontaminace odstraňována a přepracovávána na využitelné nebo ekologicky uložitelné produkty. Jako vedlejší produkt sanace je získáván uran v množství téměř 25 tun ročně.

Vyvádění kontaminantů bylo zahájeno zprovozněním první sanační technologie v roce 1999 a pokračovalo do roku 2004, kdy bylo zprovozněno přepracování kontaminace na komerčně uplatnitelné produkty. Zásadní přínos ve zvýšení intenzity sanace pak znamenalo dokončení výstaby neutralizační a dekontaminační stanice NDS ML resp. NDS 10, které byly uvedeny do zkušebního provozu v roce 2009 resp. 2012. Díky dokončenému komplexu unikátních sanačních technologií, jehož celková kapacita vyvádění kontaminantů z podzemí je téměř 170 tisíc tun kontaminantů ročně, bylo v srpnu 2016 dosaženo vyvedení a následného přepracování neuvěřitelného jednoho milionu tun kontaminantů.

V důsledku intenzivní sanace, zejména v posledních sedmi letech, dochází postupně k poklesu koncentrací kontaminovaných podzemních vod. Pro dosažení cílových hodnot, je nutné vyvést ještě téměř 2,5 milionů tun kontaminantů. Rychlost vyvádění kontaminantů však bude díky poklesu koncentrace kontaminace v zasažených vodách postupně klesat. DIAMO, s. p., plánuje, za podpory státu, dosažení cíle sanace, kdy zbytková kontaminace podzemních vod nebude představovat riziko znehodnocení zásob pitných vod, kolem roku 2037.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..