Úvod Doly a revíry Diamo Geologická charakteristika důlního pole závodu Rožná II

Geologická charakteristika důlního pole závodu Rožná II

1968
0
Dul-Jasan

Důlní pole závodu se nachází v severní části ložiska Rožná. Ložisko Rožná se řadí k východní části moldanubika (strážecké moldanubikum), budované horninami pestré a monotónní série moldanubických hornin, kde podstatnou část horninového komplexu tvoří plagioklas-biotitické až amfibolitické ruly různého stupně migmatizace a amfibolity. Z hlediska strukturního vývoje a výskytu zrudnění je možno provést rozdělení rudonosných strukturních systémů (RSS) důlního pole do dvou základních skupin:

– RSS související s tektonickým vývojem základní dislokace ložiska, t.j. 1. zónou

– sem patří RSS1, RSS7, RSS11, RSS2, RSS3, RSS17,

– RSS, jejichž pozice je spjata s tektonickým vývojem komplexu 4. zóny – sem patří RSS4, RSS18.

Pro informaci uvedu jen stručnou charakteristiku jednotlivých RSS:

RSS-1 Nejvýraznější strukturou systému je 1. zóna, která představuje nejmohutnější mineralizovanou poruchu procházející celým důlním polem. Výplň zóny tvoří nesoudržná, silně drcená grafito-jílovitá hornina s prožilky karbonátů. Průměrná mocnost 1. zóny je 10 -12 m, úklon 45 – 60°.

RSS-2 Tento systém tvoří 2. zóna se svými doprovodnými strukturami. Mocnost se pohybuje od 0,2 – 3 m, úklon 60 – 80°.

RSS-3 Systém sestává ze 3. zóny a jejích doprovodných struktur. Svým charakterem se blíží klasickým žílám karbonát – smolincové formace. Mocnost v rozmezí 0,1 – 2 m, úklon 70 – 80°.

RSS-4 Je nejzápadnější strukturní systém důlního pole. Jeho základní strukturou je 4. zóna, která se člení ve směru od podloží k nadloží na zónu 4P, 4A, 4BP, 4B. Všechny uvedené struktury jsou od sebe vzájemně odděleny horninovými celíky o mocnosti 0 – 15 m.

Hlavní strukturou systému je zóna 4A, její mocnost se pohybuje od 5 do 25 m, mocnost ostatních zón v rozmezí 0,5 – 2,5 – 5 m.

RSS-7 Tento systém je vyvinut v nadloží 1. zóny a jeho základní strukturou je 16. zóna.

RSS-11 Základní tektonickou linii systému je 11. zóna, tektonicky spjatá s 1. zónou.

Systém je tvořen šesti žílami a devíti odžilky.

RSS-17 Tento systém se nachází v jižní části důlního pole v nadloží 1. zóny mezi 3. – 24. patrem. Hlavní strukturou je zóna 1 Z, která tvoří spojku mezi l.a4. zónou. Mocnost 1 – 2 m, úklon 60 – 65°.

RSS-18 Uvedený systém je v důlním poli ověřen jen částečně, a to na hlubokých patrech jižního křídla ložiska. Jedná se o žilný systém příčně spojující 4. zónu se zónou 1Z a 1. zónou. Je tvořen žílou č. 62.

Vlastní uranová mineralizace všech RSS je tvořena uraninitem a coffinitem a je lokalizována na třech typech zrudnění:

-zónový typ zrudnění charakterizují plošně velká rudní tělesa s mocností zrudnění 2,5 – 3,5 m a koef zrudnění 0,6 – 0,8

– žilný typ zrudnění, který představují plošně omezená rudní tělesa s mocností zrudnění do cca 1,5 m a koef. zrudnění 0,4 – 0,65

– metasomatický typ zrudnění charakterizovaný objemově velkými rudními tělesy s mocností zrudnění 2 – 6 m, koef. zrudnění 0,5 – 0,7.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..