Úvod Doly a revíry Diamo Historie ložiska Rožná (Dolní Rožínka, Důl Rožná I)

Historie ložiska Rožná (Dolní Rožínka, Důl Rožná I)

4463
8

1954 zahájeny geologické práce v okolí ložisek rudního pole Rožná – Olší (objevena radiometrická anomálie)
1955 prováděny geologicko – průzkumné práce
1956 objeveno ložisko Rožná (zrudnění v geologicko-průzkumné rýze) objeveno ložisko Olší (zrudnění v geologicko-průzkumné rýze)
1957 zahájení těžby na ložisku Rožná (v rámci národního podniku Jáchymovské doly Trutnov) – ražba jámy R 1,experimentální těžba z geologicko – průzkumných prací
1958 vznik důlního závodu Rožná I (Karel Havlíček Borovský)
1958 předání zásob uranu jižního úseku ložiska Rožná (k 1. lednu 1958)
1958 dobývací prostor Rožná byl stanoven výměrem ÚSV a TRS dne 30. prosince 1958 (ÚSV a TRS – ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin)
1959 2. ledna vzniká národní podnik Jáchymovské doly Rožná se sídlem v Dolní Rožínce
1959 předání zásob uranu severního úseku ložiska Rožná (k 1. lednu 1959)
1959 zahájení těžby z úseku Rožná I a Rožná II (zahájeno hloubení jámy R 2)
1959 vznik závodu Olší
1960 zahájeno hloubení jámy Bukov 1
1960 roční těžba U kovu z ložiska Rožná přesáhla 100 t U kovu
1962 zahájeno hloubení jámy R 3
1963 vznik samostatného důlního závodu Rožná II (Jasan)
1964 postavena radiometrická úpravna R I
1965 SBS (státní báňskou správou) schváleno dobývání sestupkovou dobývací metodou
1965 zahájena výstavba chemické úpravny uranových rud v Dolní Rožínce (1964 – rozhodnuto o výstavbě)
1966 označení Jáchymovské doly se mění na Uranové doly n. p. Dolní Rožínka
1966 na 12. patře ložiska byly propojeny překopem těžební jámy R 1, R 2 (R 3)
1966 jáma R 3 uvedena do zkušebního provozu do hloubky 18. patra
1967 je dosaženo nejvyšší těžby uranové rudy v oblasti 693300 t rudniny za jeden rok
1967 předání k těžbě úseku Rozsochy
1968 je dokončena výstavba chemické úpravny v Dolní Rožínce
1968 je zahájeno komplexní a systematické čištění důlních vod
1968 byla dosažena těžba za rok z jednoho důlního závodu vyšší jak 250 t uranu (důl Olší 293,4 t)
1972 zahájeno hloubení jámy R 7S
1973 jáma R 3 je dohloubena na úroveň 24. patra – konečná hloubka 1200,5 m
1976 jáma R 3 je uvedena do provozu do konečné hloubky 24. patra
1976 jáma R 7S je dohloubena na úroveň 24. patra
1978 jáma R 7S uvedena do plného provozu
1978 uvedena do provozu větrací jáma Bukov 2
1979 uvedena do provozu el. rozvodna 110 kV/22 kV RON
1980 byla dosažena těžba za rok vyšší jak 300 t uranu z jednoho důlního závodu (R II – 313,8 t)
1984 převeden systém větrání dolů Rožná I a Rožná II na sací systém
1987 zahájen útlum těžby uranových rud na území bývalé ČSSR
1989 zaniká důlní závod Olší, je zahájena likvidace dolu Olší
1989 (1. ledna) závod chemická úpravna je začleněn do koncernového podniku Uranové doly Dolní Rožínka
1990 bylo dosaženo největší hloubky na ložisku Rožná (jáma R 6S na 26. patře -702,4 m pod mořem)
1991 vytěžen poslední vůz na jámě R 2 (ložisko Rožná dotěženo do hloubky 12. patra)
1992 stávající název Uranové doly Dolní Rožínka odštěpný závod změněn na GEAM odštěpný závod Dolní Rožínka
1992 (1. dubna) převedena část zaměstnanců geologického průzkumu, závodu IV Nové Město na Moravě
1994 odbytová krize související s tím, že Slovenské energetické závody odmítly kupovat český uran (začaly odebírat přímo jaderné palivo)
1995 Usnesení vlády ČR č. 244 – těžba a úprava uranové rudy v lokalitě Dolní Rožínka bude prováděna jen výběrově
1995 (1. července) zaniká důlní závod Rožná II (Jasan) – sloučením s důlním závodem Rožná I
1996 začíná pracovat ČDV (čistírna důlních vod) na ložisku Olší
1997 Usnesení vlády ČR č. 427 prodloužilo těžbu a úpravu uranu v lokalitě Dolní Rožínka do 1. ledna 2002
2000 Usnesení vlády ČR č. 1107 prodloužilo těžbu a úpravu uranu v lokalitě Dolní Rožínka do 1. ledna 2004
2002 Usnesení vlády ČR č. 689 prodloužilo těžbu a úpravu uranu v lokalitě Dolní Rožínka do 1. ledna 2006
2002 dokončena sanace a rekultivace na dole Olší (k 1. lednu předáno 18,1 ha lesa v katastrálním území Olší a Drahonín státníku podniku Lesy ČR)
2002 (1. dubna) začleněny do organizace Rudné doly Jeseník a Jihomoravské lignitové doly Hodonín (včetně Rosicko-oslavanských uhelných dolů)
2004 demolice těžní věže jámy R 2
2005 Usnesení vlády ČR č. 1316 prodloužilo těžbu a úpravu uranu v lokalitě Dolní Rožínka do konce roku 2008 (s možností pokračování v těžbě a úpravě)
2005 byla dosažena nejvyšší těžba v oblasti z jednoho důlního závodu za rok (381,2 t uranu – důl R I, předtím důlní závod Rožná II v roce 1980 – 313,8 t uranu [celkem 3x přes 300 t], předtím důl Olší v roce 1968 – 293,4 t uranu,důl R I celkem 11x přes 300 t)
2006 světová cena 1 kg uranu v uranovém koncentrátu dosáhla až 3800 Kč/kg (na okamžitém trhu)
2007 byla uvedena do provozu rozšířená kapacita – čistírna odkalištních vod a důlních vod na závodě chemická úpravna
2007 světová cena 1 kg uranu v uranovém koncentrátu přesáhla 5000 Kč/kg (na okamžitém trhu)
2007 byla zahájena ražba hlavního překopu z jámy R 7S na 23. patře (1. dubna)
2007 vláda ČR usnesením č. 565 ze dne 27. 5. 2007 schvaluje pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná po dobu ekonomické výhodnosti těžby

Pramen: Informační bulletin k 50. výročí těžby na Dolní Rožínce

8 KOMENTÁŘE

 1. dobrý dne chtela sem se zeptat jesti nejaky dul v dolní rožínce jeste funguje,možná septam jak blba ale nikde na internetu sem to zatím nenašla.Děkuju předem za odpověd :-)

 2. Ano funguje a tezi se smolinec uranova ruda s cerno-stribritym povrchem az bilosedem, je to vlastne oxid uranu UO8 ktery se zpracovava pomoci kyseliny dusicne a pak parafinem a centrifugou je odstreden cisty uran ale v takovem to stavu je samozapalny pri 20 stupnich celsia, dale pak putuje na spracovani a obohaceni uranu 2-4 procenta.

 3. DOBRÝ DEN,PROSÍM O POMOC A HLAVNĚ O RADU.VÍC JAK 15 LET JSEM DĚLAL V URANOVÝCH DOLECH.POTOM JSEM MUSEL UKONČIT PRACOVNÍ POMĚR ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ RADIAKCE ATD.DOSTAL JSEM NEMOC Z POVOLÁNÍ NEB OLI RENTU,KTEROU MI CHTĚJÍ TED SEBRAT PO 20 LETECH Z DŮVODÚ-VŠEOBECNÝCH NEMOCÍCH-SRDEČNÍ INFARKT.JE JASNÝ,ŽE LIDI STÁRNOU A NĚJAKOU TU NEMOC MAJ.URČITĚ NEBUDU SÁM,KOHO SE TO BUDE TÝKAT.BYLO NÁS TAM HODNĚ A MYSLÍM,ŽE TOHLE SI NEZASLOUŽÍME ZA TU DŘINU V DOLECH.PŘECE TO NENECHÁME JEN TAK ABY NÁS STÁTZ OBRAL O TO CO NÁM PATŘÍ.BUDU ČEKAT NA TO ,ŽE NEJSEM SÁM KOHO SE TO TÝKÁ A OZVE SE ŽE SE MU TO NELÍBÍ.DÍK,ZDAŘ BŮCH PETR NOSEK-723720707

 4. Odpovídám Jitce:
  Na závodě GEAM Dolní Rožínka je v současnosti činný jeden důl Rožná I. Těží se tu uranová ruda s průměrným obsahem cca 0,150 % U. Z uranových minerálů převažuje coffinit a uraninit (pro zjednodušení jedná se o různé oxidy a silikáty s obsahem uranu) . Podíl smolince je zanedbatelný. Tato ruda se potom zpracovává na Chemické úpravně. Základem procesu je alkalické loužení uhličitanem sodným a následná sorpce uranyl trikarbonátu na ionexech (proces RIP). Výsledným produktem je diuranát amonný, který je potom dále přepracováván na palivo pro jaderné elektrárny v konverzních závodech mimo ČR (Francie, Kanada, Rusko). Bližší informace získáte na http://www.diamo.cz, kde jsou i kontakty na odborné pracovníky.

 5. Dobrý den!
  Můžete mi sdělit jak hluboká je jáma. Kolegové se dohadují, jeden tvrdí že je hluboká 1700 m od hladiny moře. Děkuji Zehnal

 6. Odpověď Petrovi: Petře, nečekej od nikoho radu a už vůbec ne pomoc. Já jsem dopadl podobně jako ty. Do důchodu mi zbývalo 1a1/2 roku a přišel jsem o rentu ze stejných důvodu. Asi je to od nás sprostý po těch letech v šachtě a díky našemu věku chytit ještě nějakou civilní nemoc. Takže živořim s částečnym invalidnim důchodem a modlim se aby mi nechali aspoň ten, než dostanu plnej. Ty šmejdi si udělaji zákony jak se jim to hodí, jen aby si mohli hrabat oni. Co je komu do bývalých horníků s podlomenym zdravím. Já jsem nikde v papírech nenašel že si nějaká vláda časem udělá takové zákony, kterýmy se zbaví poviností vůči horníkům. Ale jak se řiká, na každého jednou dojde. My aspoň víme že umřem na nějakou nemoc, ale ty pitomci umřou na blbost a aspoň to mě těší. ZDAŘ BŮCH Zdeněk

 7. Dobrý den,
  můj taťka pracoval v Dolní Rožínce jako horník spoustu let a v rámci tohoto jeho zaměstnání jsem jako dítě jezdívala na LPT v Hrotovicích. Ráda bych se tam po těch letech podívala. Byl by tu prosím někdo, kdo by mi sdělil konkrétnější adresu tábora a zda tento tábor pro děti ještě funguje? Netuším, jestli to byly přímo Hrotovice nebo nějaká vesnička u Hrotovic. Děkuji moc!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..