Úvod Doly a revíry Diamo Ložisko Brzkov – Polná

Ložisko Brzkov – Polná

1545
2

Ložisko Brzkov je situováno v blízkosti obce Brzkov a zhruba 6 km jihovýchodně nedaleko obce Polná, se nalézá malé ložisko Polná. Obě ložiska leží v okrese Jihlava.

Ložiska z geologického hlediska patří ke strážeckému oblouku, z hlediska hlubinné stavby jsou součástí tzv. moravského komplexu. Strážecké moldanubikum je v ložiskové oblasti zastoupeno pestrou sérií. Převládají lepidoblastické biotitické pararuly s vložkami amfibolitů a polohami biotitických migmatitických rul, dále se ojediněle vyskytují vložky perlových rul, granitizovaných rul, svorových rul a serpentinitů. Obě ložiska jsou hydrotermálního původu.

Uranovou mineralizaci tvoří smolinec a coffinit. Z dalších rudních minerálů byly zjištěny pyrit, pyrhotin, chalkopyrit, markazit a nerudné minerály křemen a karbonáty.

Ložisko Brzkov bylo objeveno 27.3.1976 emanačním a gama průzkumem, ložisko Polná bylo objeveno 21.6.1978 stejnými průzkumnými metodami. Průzkum prováděl závod IV GP UP Nové Město na Moravě.

Ložisko Brzkov je otevřeno těžní jámou č. 12.

Těžní jáma č. 12 – Brzkov je situována na katastru obce Brzkov, asi 500 m severně od obce Brzkov. V letech 1981 – 83 byla jáma vyhloubena na úroveň 3. patra do hloubky 150 m. Profil jámy obdélníkový – 8,0 m2, výztuž dřevěná, věncová. Do úrovně 5. patra, na konečnou hloubku 300 m, byla jáma prohloubena v období 1987 – 88. Profil jámy zůstal zachován, avšak výztuž jam byla betonová.

Veškeré důlní práce byly na ložisku ukončeny v roce 1990 a v tomto roce byly zahájeny likvidační práce. Důl je v současné době převeden do mokré konzervace, ústí jámy je uzavřeno poklopem. Povrchové objekty byly demontovány, zachována zůstala jen dekontaminační stanice.

V průběhu let 1981 až 1990 byly na úseku Brzkov provedeny tyto objemy prací: vyhloubeno 300 m jam, vyraženo 13 260 m horizontálních důlních děl, vydobyto asi 65. tis. tun uranové rudy.

Ložisko Polná

Průzkumné práce na ložisku Polná byly prováděny na kat. území obce Polná, asi 1 km severozápadně od obce Polná. V období let 1978 až 1980 bylo zde z povrchu provedeno pokusné dobývání malého rozsahu do hloubky cca 20 m.

K vlastní otvírce ložiska úvodním dílem z povrchu nedošlo. Po zahloubení jámy do hloubky několika m, bylo hloubení zastaveno a zasypáno. Tím byly ukončeny všechny průzkumné práce na této lokalitě.

Ložiska Brzkov i Polná byla provozována závodem IV GP UP Nové Město na Moravě.

2 KOMENTÁŘE

  1. Brzkov je asi od roku 2004 – 2005 zasypaný. Sám jsem se těchto prací zúčastnil.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..