Úvod Doly a revíry Diamo Oslava 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná

Oslava 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná

2179
0

Ve středu 29. listopadu 2017 se v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem konaly oslavy 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná. Při této slavnostní příležitosti se sešlo mnoho současných i bývalých zaměstnanců odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka i řada dalších hostů. V čestném předsednictvu usedli Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ing. Dalibor Hampejs, předseda Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina, Ing. Ludvík Trojan, bývalý ředitel UD Dolní Rožínka a UD Hamr, pan Libor Pokorný, starosta obce Rožná a předseda mikroregionu Bystřicko, Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO a Ing. Pavel Koscielniak, ředitel odštěpného závodu GEAM v Dolní Rožínce.

Společenskou část slavnostního setkání zahájil Cech příbramských horníků a hutníků zpěvem hornické hymny. Poté krátce vystoupil Ing. Tomáš Rychtařík, který přivítal při této významné příležitosti všechny přítomné a představil členy čestného předsednictva. Nato předal slovo řediteli odštěpného závodu GEAM.

Ing. Pavel Koscielniak shrnul historii těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky od jejích začátků v roce 1957, kdy bylo zahájeno hloubení první těžní jámy – jámy RI, až po její ukončení dne 31. prosince 2016, ke kterému došlo v souladu s usnesením vlády České republiky č. 50 z ledna 2016. Pan ředitel mimo jiné zmínil, že za dobu těžby bylo na ložisku Rožná celkově vydobyto 16 927 897 tun uranové rudy s průměrným obsahem 0,119 % uranu v rudě, což představuje 20 220 tun uranu. Dále vyzdvihl, že odštěpnému závodu GEAM byla opakovaně udělena cena za bezpečnost v hornictví „Zlatý permon“, a to za rok 2003, 2014 a 2016. Uvedl také, že těžbu a úpravu uranu na ložisku se v posledních letech podařilo udržet jen díky neuranové činnosti. V květnu 2013 státní podnik DIAMO podepsal smlouvu o dílo se Správou úložišť radioaktivních odpadů na realizaci projektu „Vybudování Podzemního výzkumného pracoviště PVP Bukov“. V květnu 2017 bylo pracoviště zkoulaudováno a předáno investorovi. V současné době zajišťuje odštěpný závod GEAM provozuschopnost a běžnou údržbu PVP Bukov, a to minimálně do konce roku 2019. Následně Ing. Koscielniak shrnul budoucí činnosti odštěpného závodu, především zahlazování následků po hornické činnosti uranových, rudných, černouhelných a lignitových dolů v 18 lokalitách moravské oblasti mimo Ostravy, čištění důlních, odkalištních a odpadních vod, likvidace a zabezpečení důlních děl. Na závěr poděkoval ředitel odštěpného závodu GEAM všem bývalým i současným zaměstnancům, kteří se podíleli na dobývání a zpracování uranové rudy, za jejich poctivou a obětavou práci, díky níž bylo ložisko Rožná dobýváno téměř 60 let.

Dalším vystoupením navázal Ing. Eduard Muřický, který ocenil hladký průběh ukončení těžby na ložisku Rožná a zároveň vyjádřil důvěru v jeho otevřenou budoucnost.
Ing. Dalibor Hampejs poté ve svém projevu zhodnotil mnohaletou spolupráci státního podniku DIAMO a jeho předchůdců s Obvodním báňským úřadem v Liberci, který stál již u začátků éry těžby uranové rudy na ložisku Rožná. V závěru svého vystoupení popřál Ing. Hampejs všem přítomným pevné zdraví a státnímu podniku DIAMO pak pozitivní pracovní výsledky a optimistický pohled do budoucnosti.

Starosta obce Rožná pan Libor Pokorný připomněl všestraný rozvoj, ke kterému došlo v souvislosti se zahájením těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky. To přineslo, mimo jiné, nová pracovní místa a výstavbu bytů, domů, komunikací, škol, školek i kulturního domu. Související rozvoj služeb přinesl nová pracovní místa i pro rodinné příslušníky. Tak došlo ke zlepšení životní úrovně zdejších obyvatel. Konstatoval také, že s útlumem těžby nedošlo díky rozšíření pracovních aktivit státního podniku prakticky na celé území republiky k obávanému dramatickému propadu, a to zásluhou minulého a současného vedení podniku, které se na ukončení těžby dlouhodobě připravovalo. Na závěr vyjádřil přání, aby to dobré, co 60 let s uranem oblasti přineslo, bylo nadále podporováno a rozvíjeno pro další generace.

Závěrečné vystoupení patřilo Ing. Ludvíku Trojanovi, který upřímně poděkoval všem zaměstnancům na práci, kterou za 60letou éru dobývání uranové rudy na Vysočině odvedli.

Po vystoupení Ing. Trojana následovaly dvě písně v podání Cechu příbramských horníků a hutníků, na které navázal Ing. Tomáš Rychtařík pohledem do budoucna. Vyzdvihl, že státní podnik DIAMO se snaží být spolehlivým a iniciativním partnerem státu v oblasti hornictví, v oblasti nakládání s radioaktivními látkami a v oblasti ekologických zátěží. Co se týče budoucnosti odštěpného závodu GEAM, uvedl, že tu ovlivňují tři faktory: jeho lokalizace, dále zachování kapacit, které nejsou bezprostředně nutné pro činnost vlastního o. z., ale jsou a do budoucna budou využívány pro práce na ostatních odštěpných závodech, popřípadě mimo s. p. DIAMO a třetí faktor je fakt, že těžba byla zastavena nedávno, odštěpnému závody tedy zbyly technické, lidské a úpravárenské kapacity, které jsou stále využitelné, za předpokladu, že vláda České republiky bude chtít využít potenciál státního podniku DIAMO. Na závěr Ing. Rychtařík poděkoval všem, kdo se zasloužili o 60 let těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky a popřál všem přítomným hodně úspěchů do budoucna. Následně požádal Ing. Muřického a Ing. Trojana o pokřtění knihy „60 let těžby uranové rudy na ložisku Rožná – uran, kov, který změnil život Vysočiny“. Slavnostní okamžik završil zpěvem poslední hornické písně Cech příbramských horníků a hutníků, čímž byla oficiální část akce ukončena.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..