Úvod Memorabilia Letáky, plakáty, tisk Propagační materiál OKD – Důl 1. máj (1985)

Propagační materiál OKD – Důl 1. máj (1985)

2871
0

Koncernový podnik Důl 1. máj v Karviné-Dolech je největším dolem ostravsko-karvinského revíru. Jeho historie je již od počátku bohatá na třídní boj horníků – nejpokrokovější složky dělnické třídy. Tradice tohoto boje proměnili horníci Dolu 1. máj po osvobození v roce 1945 a zejména po únoru 1948 v neutuchající pracovní úsilí, čímž se zařadili k nejlepším pracovním kolektivům v OKR.

Důl 1. máj je podnikem s vysokým stupněm mechanizace. Svým zaměstnancům zaručuje perspektivní a .zajímavou práci, dále veškeré sociální výhody hornického povolání. Podnik tvoří dva základní těžební závody a úpravna uhlí, v roce 1982 byl zahájen provoz nového závodu 2, který je stále ve výstavbě. Vzhledem k rozšiřování výroby v tomto závodě v Darkově se bude v příštích letech zvyšovat i počet zaměstnanců, kterých pracuje v současné době v podniku více než 7300. V letošním roce mají pracující podniku vytěžit 2 milióny 865 tisíc tun uhlí, vyrazit 37 tisíc metrů důlních děl, splnit objem investiční výstavby ve výši 409 miliónů 800 tisíc korun a dosáhnout průměrného výdělku 5045 korun na pracovníka.

Hybnou silou plnění plánovaných úkolů je pracovní iniciativa kolektivů a brigád socialistické práce, jejichž zásluhou je, že za pět měsíců tohoto roku podnik vykazuje 6400 tun uhlí nad státní plán. Za úspěšné plnění výrobních úkolů jsou pracující podniku každoročně mezi vyznamenanými v rámci OKR. Důl 1. máj obdržel mezi prvními doly v OKR titul “podnik socialistické práce”. Je rovněž nositelem státních vyznamenání “Řádu práce” a “Řádu republiky” a řady jiných vyznamenání.

Dobývací proces při těžbě kamenného uhlí je plně mechanizován. Dnešní horník je vlastně mechanizátor, dřívější dřinu v podzemí převzaly stroje. V porubech je plně využíváno dobývacích kombajnů a posuvných výztuží ze Sovětského svazu, Polska a československé výroby z n. p. Ostroj Opava. Při ražbě důlních chodeb jsou využívány razicí kombajny. Pro eliminaci zhoršujících se důlních podmínek se bude v dalších letech v širším měřítku zajišťovat nová progresívní mechanizace. Půjde například o vrtací jednotky HVJR – 1 H a další výkonnější typu VV-4. a VVH-1 H. Dále to budou kombajny KWB-3 – RDU, výztuže DVP-9, MV-1, PIOMA z Polska atd.

K perspektivám podniku patří výstavba nového těžebního komplexu – závodu 2 v Darkově. Představuje dílo nesmírné důležitosti pro zabezpečení především dostatku uhlí pro národní hospodářství. V důsledku zhoršených důlních geologických podmínek ve většině podniků OKR, tedy těžby ve větších hloubkách, by se nepodařilo bez výstavby závodu 2 udržet objem těžebních kapacit ve východní části revíru. Na tento ústřední závod se převede těžba devátým patrem ze závodů 1 a 3 v letech 1 986-88 a v roce 1990 také z Dolu 9. květen. Tyto závody nemají bez rozsáhlé rekonstrukce a prohloubení jam vertikální těžení z 9. patra, proto je převod těžby na úpravárenský závod do Darkova nutností, aby se podstatně nesnížila na těchto závodech těžba. Centrální orgány proto rozhodly zahájit výstavbu dolu v Darkově.

Vedení podniku spolu s odborovou organizací vytváří pro zaměstnance za jejich obětavou a příkladnou práci všestranné podmínky v rámci socialistické péče. Ve všech závodech jsou vkusně upravené závodní jídelny, horníkům v podzemí jsou bezplatně vydávány teplé, vydatné polévky a svačiny. Pro své zaměstnance má podnik několik rekreačních středisek. Letní rekreace je zajišťována na Těrlické přehradě, celoročně je v provozu rekreační středisko ve Vysokých Tatrách a v Těšínských Beskydech. Mimo to řada zaměstnanců každým rokem využívá odborářské rekreace v tuzemsku i zahraničí. Pro děti horníků jsou tradičně zřizovány podnikové letní pionýrské tábory ROH.

Zvláštní péče je věnována upevňování zdraví zaměstnanců. V každém závodě je moderně vybavené zdravotní středisko. V rehabilitačním zařízení je sauna, vodoléčba, bazén atd. Péče o zdraví pracujících je významnou složkou komplexního sociálního programu Dolu 1. máj. Zkrátka nepřijdou ani pracující – sportovci, kteří se mohou vyžívat po pracovní době ve 12 oddílech a odborech tělovýchovné jednoty Baník 1. máj. K nejpopulárnějším sportům s bohatými tradicemi patří házená a kopaná. Družstvo mužů v právě skončené sezóně 1982/83 obsadilo v nejvyšší házenkářské soutěži – I. lize – 7. místo. Velké popularitě se těší také činnost odborů ZRTV a turistiky, nejvíce mladých lidí je zapojeno v judu a ragby.

Zajistit pro šachty nejen ostravsko-karvinského revíru tisíce havířů, vyzbrojených praktickými, ale i odpovídajícími teoretickými znalostmi, má od roku 1950 střední odborné učiliště Dolu 1. máj. V současné době zajišťuje výuku chlapců nejen pro Důl 1. máj, ale i 9. květen a Československá armáda. Obdobně jako se rozrůstalo toto učňovské zařízení, procházela neustálou modernizací vlastní výuka výchovného procesu. Vědeckotechnická revoluce si vynutila nevídané změny v učebních osnovách. Vzrostly nároky na odbornou, teoretickou i politickou úroveň. To všechno se zákonitě odrazilo v nově koncipovaném procesu výuky našich hornických učňů. I v SOUH Dolu 1. máj uvádějí do života nové obory, v nichž se inovuje nejen odborná složka, ale současně se posiluje všeobecně vzdělávací a polytechnický obsah přípravy. V programu modernizace učiliště je zahájení výstavby plaveckého bazénu, který tak doplní soubor zařízení, -využívaných pro naplňování volného času učňů..

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..