Úvod Důlní neštěstí, nehody, havárie Tisková zpráva OKD: Odškodnění postižených rodin důlního neštěstí

Tisková zpráva OKD: Odškodnění postižených rodin důlního neštěstí

1709
0

Vedení společnosti OKD ve spolupráci s firmami ALPEX a POLALPEX projednalo způsob a přistoupilo k realizaci odškodnění pozůstalých členů rodin horníků, kteří v důsledku důlního neštěstí 20. prosince přišli na Dole ČSM Sever o život. V tomto kontextu se OKD zavázalo, že ve vztahu k dodavatelským firmám a jejím zaměstnancům bude uplatňovat stejný přístup a princip, jako kdyby se jednalo o zaměstnance kmenové. Odškodnění bude probíhat ve dvou rovinách. Formou jednorázového odškodnění a dále prostřednictvím rent – tedy náhradami nákladů na výživu pozůstalých.

JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ

má dvě roviny. Jednak je to v souladu s kolektivní smlouvou a zákonem jednorázové odškodnění manželce a nezaopatřeným dětem – každému ve výši 240 tisíc korun, nebo rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem ve společné domácnosti (dohromady v maximální výši 240 000,- Kč). Jednorázové odškodnění ve výši 240 000 Kč bude příslušet i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden z jeho rodičů. Pozůstalí budou mít rovněž nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s léčením nebo pohřbem. Jedná se například o náhradu za realizaci pohřbu, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně 20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jednu třetinu obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.

Dále se jedná o okamžitou sociální výpomoc určenou družkám a nezaopatřeným dětem, kteří žili v době smrti horníka ve společné domácnosti. Družky mají nárok na 30 tisíc korun a každé nezaopatřené dítě, kterému nevznikl nárok na jednorázové odškodnění ve výši 240 000,- Kč, má nárok na částku 20 tisíc korun. Za nezaopatřené dítě se pak považují i synové a dcery, které dosud nedovršili 26. rok věku a řádně se připravují na budoucí povolání studiem na odborném učilišti, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. (Pozn.: To se nebude týkat osob, které obdrží jednorázové odškodnění).

NÁHRADA NÁKLADŮ NA VÝŽIVU POZŮSTALÝCH (tzv. RENTA)

bude příslušet pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. A to do doby, do které by měl tuto povinnost, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. V tomto případě se náhrada nákladů na výživu pozůstalých bude pohybovat v rozmezí od 50 – 80% průměrného výdělku zaměstnance podle toho, zda výživu poskytoval pouze jedné osobě, nebo více osobám. (Pozn.: Pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu jedné osobě, činí náhrada 50% průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí. Pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu více osobám, činí náhrada 80% výdělku zaměstnance, souhrnně pro všechny tyto osoby).

Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se pak odečte důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance – tedy vdovský nebo sirotčí.

„Pro vyplácení odškodnění potřebujeme některé nezbytné doklady a údaje, např. rodné listy dětí, čísla bankovních účtů, důchodové výměry, peněžní doklady za poskytnuté služby a podobně. To bude vyžadovat úzkou spolupráci postižených rodin se zástupci všech spolupracujících firem, jejich právními zástupci a také pojišťovnou Kooperativa, která dle nám dostupných informací bude jednorázové odškodnění a renty všem pozůstalým vyplácet ze zákonného pojištění podle stejných pravidel a ve stejném poměru, jako by se ve všech případech jednalo o rodinné příslušníky kmenových zaměstnanců OKD. Společnou snahou nás všech je, aby to bylo v co možná nejkratším termínu bez zbytečných časových prodlev,“ upřesnil místopředseda představenstva a ředitel právní služby OKD Jan Solich.

Díky vstřícnému přístupu pojišťovny Kooperativa tak byly první výplaty jednorázového odškodnění zahájeny již v těchto dnech.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..