Úvod Geologický popis ložiska dolu Hraničná Chodba na dole Hraničná

Chodba na dole Hraničná

Mapa hlubinných dolů