Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie Strana 10

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (II. část)

Vydání samostatného horního pořádku, jako důsledek rozvoje hornických prací, vneslo pořádek také do udělování propůjček, dosud libovolně prováděných perkmistrem a městskou radou, i do...

Severočeská uhelná společnost

Severočeská uhelná společnost patřila koncernu bankovního domu Petschek se sídlem v Praze. Patřila mu rovněž i většina akcií Mostecké společnosti a ústecká Montanní společnost....

Hornictví v českých zemích (IV. část)

České hornictví po třicetileté válce Porážka Českých stavů na Bílé Hoře roku 1620 a následná třicetiletá válka spojená s hospodářským a kulturním rozvratem způsobily hluboký...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (I. část)

První zpráva o stříbrském dolování se objevuje v Kronice České kronikáře Václava Hájka z Libočan. Avšak již o několik staletí dříve jsou dokládány informace...

Hornictví v českých zemích (III. část)

České hornictví v době předbělohorské Druhá významná etapa rozvoje hornictví v českých zemích spadá do konce XV. století a počátku XVI. století. Byla zahájena snahami...

Hornictví v českých zemích (II. část)

Hornictví v období konstituování českého státu do husitských válek K významnému rozvoji hornického podnikání dochází až v době XII. - XIV. století, zejména za vlády...

Hornictví v českých zemích (I. část)

Hornictví v českých zemích má tisíciletou tradici. Hornická činnost ve všech dobách a jejích proměnách významnou měrou ovlivňovala hospodářsky, politický a kulturní vývoj českého...

Dekret presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění dolů...

100/1945 Sb. DEKRET presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků Změna: 114/1948 Sb. Změna: 106/1950 Sb. Změna: 86/1950 Sb. Změna: 105/1990 Sb. K...

První český uhlobaron

Ignát Vondráček Těžbu uhlí na Ostravsku ovládali v 19. století především Němci. Ignát Vondráček byl výjimkou. Pocházel z Tachlovic na Berounsku a do Ostravy přišel...