Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Počátky dolování uhlí v Karviné

2
Černé uhlí má od 18. století rozhodující úlohu v dějinách města Karviné i celého Karvinska. Objevu uhlí vděčí Karvinsko za svůj neobvyklý rozvoj, kdy...

Svatý Prokop – křesťanský patron horníků

0
Hornictví s jeho tradicemi lze stěží přirovnat k běžným lidským činnostem. Jedná se o profesi, při níž dominuje soudržnost, odpovědnost, ale také vydání se...

Historie dolování na Staroměstsku

0
Centrem tohoto hornického území je Staré Město p. Sněžníkem. Tato obec se nalézá v malebné kotlině řeky Krupé, lemované věncem hor v čele s...

Fluoritová těžba a historická důlní díla

1
Systematická fluoritová těžba na území České republiky byla zahájena po roce 1950. Drobné pokusy o těžbu fluoritu před tímto rokem neměly prakticky větší význam...

Těžba nerud v letopočtech v českých zemích

0
Máme-li začít nejstaršími dobami používání nerud na našem území, neboť s ohledem na letopočty, nejen z hlediska využití nerud, se dá u nás hovořit...

Georgius Agricola (1494-1555)

0
Koncem března 2009 uplynulo výročí 515 let od narození významného učence renesanční doby Georgia Agricoly, jež UNESCO zařadilo mezi světová kulturní jubilea. Kdo byl...

Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu

0
Javorový vrch u Malé Morávky patří k velmi známým geologickým a montanistickým lokalitám v Jeseníkách. Skoro celý jeho povrch, resp. oba jeho svahy směrem...

První český uhlobaron

0
Ignát Vondráček Těžbu uhlí na Ostravsku ovládali v 19. století především Němci. Ignát Vondráček byl výjimkou. Pocházel z Tachlovic na Berounsku a do Ostravy přišel...

Hornictví v českých zemích (V. část)

0
Vývoj hornictví koncem 19. a počátkem 20. století Toto údobí se vyznačuje velmi dynamickým rozvojem hornické činnosti v českých zemích. Zejména v letech 1860-1890 došlo...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (18)

1
1951 18.12. zahynulo při důlním neštěstí na dole 1. máj v Karviné 13 záchranářů 1951 byla zahájena výstavba dolů Lehota a Dolina na Slovensku 1951 byl...

Mapa hlubinných dolů