Úvod SU HDB Jáma Vilém a Jindřich v dolovém poli Dolu Marie Majerová

Jáma Vilém a Jindřich v dolovém poli Dolu Marie Majerová

307
0

V dolovém poli Dolu Marie Majerová se nacházely kromě jiných ještě dvě jámy, stojící za zmínku.

Jáma Vilém

V roce 1896 byla odprodána část důlních polí Ernstu Kurtu Kästnerovi ze saské Bockwy u Zwickau, za 420 000 marek a v roce 1898 se s ním uzavřela demarkační smlouva. Když v roce 1909 povolila báňská správa těžbu ve sloji Josef od kóty 367 m výše, byla v západním poli vyhloubena 97,6 m hluboká jáma Vilém (448,8 – 351,2). Do provozu ji společnost uvedla v roce 1912. Zpočátku se těžba slibně rozvíjela, ale uhlí mělo horší kvalitu než na Marii, a proto se špatně prodávalo. Navíc nemohla být jáma připojena na vlečku. Z těchto důvodů tedy došlo k jejímu přehrazení na úrovni sloje Antonín a nadále sloužila již jen jako fárací a větrná. Nedaleko jámy Vilém rozfárala společnost také malý lom Vilém, který těžil od roku 1918 do roku 1924 uhlí při výchozu sloje Antonín.

Jáma Jindřich

Vyhloubena byla v severní části pole, vybetonována a sloužila nejprve jako vtažná. Od 27.7.1920 se využívala k dopravě horníků do dolu, tedy jako fárací.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.