Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie Strana 10

Historie českého a slovenského hornictví v datech (1)

0
Doba předhistorická 50 000 let před Kristem začíná vývoj "člověka rozumného", zvaného homo sapiens-sapiens 45 000 až 14 000 let př. Kr. - starší doba kamenná....

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (VII. část)

0
Posledním údobím rozmachu hornictví na Stříbrsku jsou léta 1950 –1975. Nové údobí báňského podnikání ve Stříbře nastalo po více než patnáctileté přestávce provozu. Průzkumné...

Georgius Agricola (1494-1555)

0
Koncem března 2009 uplynulo výročí 515 let od narození významného učence renesanční doby Georgia Agricoly, jež UNESCO zařadilo mezi světová kulturní jubilea. Kdo byl...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (VI. část)

0
V srpnu 1926 se začalo s těžbou na dole Leo. V roce 1927 těžba poklesla. Na dole Nové štěstí byla zahájena těžba v říjnu...

Hornictví v českých zemích (X. část)

0
Léta 1968 - 1990 Vývoj hornictví v tomto údobí nadále pokračoval v tendencích předchozích národohospodářských koncepcí v podmínkách tuhého direktivního řízení národního hospodářství. Počátkem osmdesátých...

Hornictví v českých zemích (IX. část)

0
Léta 1955 - 1968 Vývoj hornictví v této době probíhal v ovzduší vyhrocené studené války a národohospodářských koncepcí souhrnné označovaných jako údobí železných pětiletek. Příkazem...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (V. část)

0
Velké obtíže se dostavily kolem roku 1890. Příčin bylo několik: zvyšující se konkurence olova ze zámoří, stoupající produkce olova v Příbrami, nedostatek otvírek, velké...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (IV. část)

0
V roce 1836 byla povolena českým guberniem stavba nové huti, kterou postavil H. W. Köhler za cenu 7 464 zlatých. Shluk kolem událostí 1848...

Hornictví v českých zemích (VIII. část)

0
Léta 1945 - 1955 Vývoj hornictví v tomto údobí byl determinován poválečným uspořádáním Evropy a začleněním Československa do sféry vlivu Sovětského svazu. V globálních strategických...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (III. část)

0
Prvním perkmistrem byl Antonín Alis. Prvním správcem soudu byl Jan Fakund Hald. V osmdesátých a devadesátých létech 18. století byly doly v okolí dědičné...

Mapa hlubinných dolů