Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie Strana 3

Historie hornictví v Horním Benešově (6)

0
Do Horního Benešova byli vysláni nejlepší pracovníci ústavu, a to dr. Mácha a dr. Urban. Celý rok probíhá ve znamení intenzivních výzkumů a pokusných...

Dobývání železné rudy v okolí Měděnce

0
Pravděpodobně již od samého počátku dobývání železných rud v Krušných horách byly známy dva základní typy železnorudných ložisek, a to jednak žily, jednak "rudní...

Historie hornictví v Horním Benešově (5)

0
Dne 15. srpna 1839 se objevuje poprvé razítko těžařstva s nápisem: „Sigil der Silber und Bleibergbau Gewerkschaft" (razítko společnosti pro těžbu stříbra a olova)....

Historie hornictví v Horním Benešově (4)

0
Začátkem 17. století byly doly hodně zaplaveny a stříbro značně zlevnilo. Chuť do dolování byla stále slabší. Listinný materiál z této doby dosud nebyl...

Historie hornictví v Horním Benešově (3)

0
Listina o povýšení Benešova na svobodné horní město se datuje dnem 26. května 1590, ale zachovala se i listina z 10. září 1589, vystavená...

Historie hornictví v Horním Benešově (2)

0
Jiří z Brandenburku se věnuje rozvoji dolů, ale smrtí Ludvíka II. u Moháče odchází věrný přítel. Ferdinand I. Habsburský požaduje všechna důlní práva pro...

Historie hornictví v Horním Benešově (1)

0
Důlní bohatství Horního Benešova bylo známo daleko za hranicemi již za Přemyslovců a z té doby se zachovaly četné haldy na trati zvané „U...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (6)

0
Tuto původní představu o hloubkovém pokračování ložiska nutno po provedení podrobného průzkumu realizovaného v letech 1983 - 1990 v plné šíři odmítnout. Původní dělení...

Z historie hornictví na Jesenicku (6)

0
Teprve kolem roku 1928 dalo biskupské komorní ředitelství vypracovat jedním universitním profesorem z Vratislavi důkladný rozbor hornin ze štol kolem Příčného vrchu a dokonce...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (5)

0
Velkým přelomem v rozvoji závodu byl přechod z hlubinné na povrchovou těžbu otvírkou ložiska Konstantin (DP Velké Vrbno I). V minulosti byly na ložisku...

Mapa hlubinných dolů