Úvod Poddolovaná země se na Karvinsku houpe stále častěji Darkovské moře, v pozadí PZ Dolu Darkov

Darkovské moře, v pozadí PZ Dolu Darkov

Mapa hlubinných dolů