Úvod Doly a revíry OKD Historie a současnost Dolu Frenštát

Historie a současnost Dolu Frenštát

818
0

V tomto roce bylo vzhledem k makroekonomickým změnám hospodářství státu rozhodnuto utlumit výstavbu dolu a zahájit práce pro přechod na konzervační režim. Obvodní báňský úřad v Ostravě v listopadu roku 1991 svým rozhodnutím povolil v rozsahu Technického projektu přerušení výstavby Dolu Frenštát konzervaci výstavby Dolu Frenštát s uvedením do klidového stavu. V souladu s technickým projektem bylo provedeno dohloubení jámy č. 4. na úroveň -448 m B.p.v., její propojení 1. větrním spojením na úrovni -442 m B.p.v. s jámou č. 5. Realizace těchto důlních děl umožnila rekonstrukci systému větrání obou jam a vybudování čerpacího systému dolu. Současně byly provedeny úpravy těžních zařízení s jednočinnou jízdou okovem a objemu 2 m3 a zhotovením dočasných výstupních plošin. Na povrchu byly provedeny rekultivace jednotlivých pozemků s nedokončenou výstavbou, opravy komunikací apod. Při přípravě na konzervační režim byla mimořádná pozornost věnována likvidaci důlních vod. Postupné zatopení jámových stvolů, dle závěrů z mimořádné události v jámě č. 4. v roce 1985 a odborných posudků v oblasti hydrogeologie, by znamenalo postupnou devastaci jámové výztuže vlivem zvýšeného tlaku nadložních vrstev karbonu.

Čerpací systém byl z tohoto důvodu navržen s 5,5 násobnou rezervou stanovených průměrných

Od 1.1. 1995 na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě „Povolení hornické činnosti – zajištění důlních děl Dolu Frenštát“ probíhá konzervace Dolu Frenštát dosud.

V rámci konzervačního provozu jsou v důlním provozu prováděny práce spojené s údržbou výstroje a výztuže horizontálních a vertikálních důlních děl, čerpáním důlních vod – 46 m3/den, větráním důlních děl, údržbou a provozováním těžního zařízení a zajišťováním inspekční služby. Na povrchu se dále zajišťují činnosti spojené s ochranou a ostrahou majetku, požární ochranou, výrobou a distribucí pitné a provozní vody, včetně údržby vodohospodářských děl, výrobou tepla a teplé vody, včetně údržby regulační stanice a energetických rozvodů, transformací elektrické energie pro závod Důl Frenštát, včetně údržby elektrických zařízení a údržba objektů a pozemků svěřených do výkonu práva vlastnictví.

Koncepce a stav doprůzkumu ložiska

Pro doplnění znalostí o ložiskové výplni (množství a kvalita zásob, tektonická stavba, plynové, hydrogeologické, geomechanické poměry apod.) širšího okruhu dorozvětky „in situ“, byla vyprojektována ražba průzkumného důlního díla a podána žádost o povolení hornické činnosti na Obvodní báňský úřad v Ostravě. Projektovaná ražba průzkumného důlního díla je situována ze stávajícího kříže 1. větrního spojení ve vzdálenosti 40 m od jámy č. 4 severním směrem přímo v uhelné sloji č. 36, která se nachází ve vzdálenosti 5,5 m nad křížem 1. větrního spojení.

V ploše dosavadního dobývacího prostoru Trojanovice připravila společnost OKD, DPB, a. s. záměr na stanovení „zvláštního dobývacího prostoru“ na zemní plyn. Záměr spočívá ve využití starých nezlikvidovaných průzkumných rtů z povrchu, které byly v oblasti ponechány jako pozorovací, a v těžebním doprůzkumu zemního plynu vázaného na uhelnou hmotu.

1
2
3
4
5
6
7
ZDROJIng. Ivan Soukup, OKD, IMGE (2007)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..