Úvod Dějiny hornictví Historie Historie hornictví v Horním Benešově (3)

Historie hornictví v Horním Benešově (3)

2103
0

Listina o povýšení Benešova na svobodné horní město se datuje dnem 26. května 1590, ale zachovala se i listina z 10. září 1589, vystavená starostou, radou a obcí Benešovem, na které je renesanční razítko města Benešova s nápisem („Sigill civitatis metallicae Bennisch”) „pečeť horního města Benešova”, což představuje spor představených obce.

V listině o povýšení Benešova na svobodné horní město se praví, že opuštěné doly se opět uvádějí do provozu a že se tam usazují markraběcí úředníci a poddaní jako majitelé. Otevřeli opět doly a přinesli vzorky a při těžení nechyběl ani sám markrabě. Aby se v Benešově a okolí, ale i na jiných místech s rudnými doly usadili lidé, byly vydány tyto svobody:

1. Povoluje se všem horníkům hledati rudu na všech místech, doly volně otvírati a těžili rudu dle důlního řádu. Sůl je knížecí výhradou.

2. Veškeré zboží, přivážené na trh a doly, se osvobozuje od cla na 10 let.

3. Všichni obyvatelé Benešova mají právo vařiti pivo o prodávati jakékoliv nápoje i na dolech, a to bez jakýchkoliv poplatků. Nesmí se předražovat.

4. Získá-li kdokoliv majetek podléhající poplatkům, zůstávají tyto nezměněné i nadále.

5. Všichni občané mohou provozovat jakákoliv řemesla.

6. Do služby vojenské budou povoláni občané jen tenkráte, půjde-li o ohrožení bezpečnosti knížectví.

7. Veškeré výdělky a majetky zůstávají nedotčeny. Dluhy musí býti placeny. Zločinci se na doly nepřijímají.

8. Každý může volně nakládati se svým majetkem. Zemře-li někdo bez závěti, dědí majetek příbuzní.

9. Hádky a sváry na dolech urovnává důlní mistr.

10. Nadřízené úřady musejí chrániti občany v každém směru.

11. Hádky a sváry na dolech urovnává důlní mistr. Hádky mimo doly knížecí soudce. Nad těmito stojí vrchnost a její hrdelní soud.

12. Dřevo na doly, pestovny, domy atd. je zdarma v knížecích lesích/palivové dříví se platí. Každý cech musí odevzdat dva podíly dřeva knížeti.

13. Vody se může volně používat. Honitba, střílení zvěře, chytání ptáků a lovení ryb se zakazuje.

14. Používání všech cest k jakýmkoliv účelům se zaručuje.

15. Povolují se sobotní trhy, zboží zůstává volné a bez daní.

16. Každý těžař je na dobu 4 let osvobozen od desátku, od počátku těžení. Majitelé, vzhledem k velkým provozním nákladům, jsou osvobozeni po dobu 10 let. Zlato a stříbro odevzdá se do Krnova a budou proplaceny dle kvality.

17. K většímu podnícení ve vyhledávání a těžení rud budou vyplaceny zvláštní odměny z knížecí pokladny, a to:

obsahuje-li 1 q rudy 1 lot stříbra — 1/2 zlatého

a postupně až do 20 zlatých odměny, obsahuje-li 1 marka rudy 4 loty zlata.

18. Železo vzhledem k nedostatku dřeva se těžit nebude. Na pozemcích šlechty se však těžit může dle platného řádu.

19. Ke stavbě domu bude každému určeno místo zdarma. Za pozemek na zahrádku nutno zaplatit, ovšem malou sumu. Aby se dřeva určeného na stavbu domů nezneužilo k jinému účelu, dohlédnou úředníci.

20. Všichni občané a poddaní z Benešova, jakož i těžaři tuzemští i z ciziny, musejí (doslova je tu napsáno musejí) podle svého majetku spolubudovati doly. Odmítne-li někdo, ztrácí svobodu a může být potrestán.

Bohužel není známo nic o tom, jak se tento důlní řád uplatnil. Je známo jen razítko s nápisem: „Berckstadt Bennis”, které je na listině, která pochází z roku 1607.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..