Úvod Základní systém dopravy UD Příbram Šachta č. 21 bývalých UD Příbram

Šachta č. 21 bývalých UD Příbram

Mapa hlubinných dolů