Úvod Doly a revíry VUD Otvírková a přípravná důlní díla Dolu Kateřina

Otvírková a přípravná důlní díla Dolu Kateřina

3070
0

Ložisko bylo otevřeno postupně kaskádou úpadnic z povrchu až na 15. patro (v poli Kateřina byla úpadnice mezi 10. a 14. patrem nahrazena těžním šibíkem -Slepou jámou).

V centru dolového pole byla vyhloubena jako poslední úvodní báňské dílo klecová jáma Kateřina (Stachanov) II, která byla vyhloubena na 17. patro.

Z ochozů úpadnic byly raženy oddílové překopy do sloje Baltazar, z nich pak jednotlivé sloje připravovány patrovými chodbami.

Slepá jáma mezi 10. a 14. patrem, situovaná v poli Kateřina, byla vyhloubena v 50. létech Jáchymovskými doly uprostřed zájmové oblasti dobývání uranových rud v uhlí.

Od roku 1985 byly pak již vyraženy ze 14. na 15. patro úpadní překopy v podloží sloje Baltazar, a to uprostřed dolových polí Kateřina a Celestýn.

Od roku 1988 až do likvidace v roce 1994 byla v provozu nově vyhloubená svislá jáma Kateřina II v centru dolového pole do podloží slojí z povrchu (+580 m n.m.) na 17. patro (-434 m n.m.). Sloužila jako těžní a vtažná jáma, přičemž původní otvírková úpadní díla byla potom výdušná.

Výška těžních pater byla 65 – 70 m, čímž se dosáhlo optimální délky porubu 160 -180 m. Délka jednotlivých těžních křídel v polích byla 800 -1200 m.

Základní otvírková díla

Hlavní úpadní Kateřina

Souřadnice JTSK Y X Z (Bpv)
ústí (povrch) 620 099,4 1 005 149,0 +531,1
pata (10.patro) 619 678,6 1 004 883,5 +289,7

 
Profil OR-0-02, délka 550,5 m, úklon 24 – 25°

Úpadní byla vyražena ve 4. radvanické sloji v létech 1937 až 1942 v lichoběžníkovém profilu. V roce 1981 přebudována do profilu OR-0-02 s dvoukolejnou tratí (výška koleje 115 mm). Do r. 1993 sloužila k těžbě, jízdě mužstva a vedení větrů. Od roku 1981 byla nová strojovna vybavena těžním strojem ŠKODA 2B 3016.5 W-L, dvoububnovým poháněným soustrojím Ward-Leonard. Jeho těžní motor typu A 5048 F 18 Bc měl výkon 600 kW/600kV/1090A.

Povolená rychlost jízdy těžba 5 m/s, mužstvo 3 m/s.

Nouzové oddělení Hlavní úpadní Kateřina

Dílo bylo vyraženo podél Hlavní úpadní Kateřina ve stejné délce v profilu OR-0-01. Bylo používáno jako nouzový východ z dolu a k vedení výtlačného potrubí 2 x 250 mm z čerpacích stanic na 10. patře Hlavní úpadní a 13. patře Slepé jámy a k vedení zkratových větrů z bývalého skladu výbušnin na 10. patře. V celé délce díla bylo cca 40% profilu vyplněno potrubím a kabeláží. K provádění kontrol bylo vybaveno schůdky.

Učňovská úpadní

Souřadnice JTSK Y X Z (Bpv)
ústí (povrch) 619 813,2 1 005 530,6 +547,0
10. patro     +294,6
13. patro     +180,7
pata (14. patro) 619 021,0 1 005 953,0 +108,8

 

Profil OR-0-02, celková délka 1 082,0 m, úklon 22-26°.

Úklonné dílo, spojující povrch Kateřina I se 14. patrem dolu v nejvýchodnější části revíru. Sloužilo především jako hlavní výdušné dílo pole Kateřina, dále k dopravě materiálu a k mimořádným jízdám lidí. Dílo bylo vyraženo ve 4. radvanické sloji z povrchu na 13. patro v lichoběžníkovém profilu v r. 1960. V roce 1984 bylo prodlouženo ze 14. na 13. patro dovrchní ražbou v profilu OR-0-03 a délce 184 m. V letech 1986-1987 byl do profilu OR-0-02 přebudován úsek z povrchu na 13. patro a současně vybudována nová strojovna. Zde byl instalován těžní dvoububnový stroj ŠKODA 2B 3000 W-L.

Maximální povolená rychlost lidí byla 3 m/s, materiálu 2 m/s.

Hlavní úpadní Celestýn

Souřadnice JTSK Y X Z (Bpv)
ústí (povrch) 621 816,5 1 002 866,5 + 541,5
6.patro (pata) 621 560,4 1 002 780,8 +422,1
6.patro (zhlaví) 621 466,8 1 002 738,8 +421,7
pata (10. patro) 621 230,5 1 002 230,5 + 309,8

 

povrch – 6. p. délka 295,2 m profil OR-0-03 úklon 22°
6. p. – 8. p. 158,2 m OR-0-03 22°
8. p. – 10. p. 133,3 m OR-0-02 22°

 

Jednalo se o dvě na sebe navazující úklonná díla spojující povrch bývalého těžebního závodu Celestýn se západní částí revíru (pole Celestýn). Celá úpadní byla vyražena ve 4. radvanické sloji. Svrchní část úpadní (po 6. patro) pochází z historických dob těžby a byla budována v dřevěné lichoběžníkové výztuži. V letech 1982-1984 byla rekonstruována do výztuže OR-0-03. Na 6. patře byla horizontálním překopem vyřízena Hlavní porucha a vyražena spodní část na 10. patro v ocelové výztuži Z3. Těžní stroj PM 10 byl od r. 1986 vyřazen z provozu. Výjimečně byl použit až do likvidace v roce 1995.

Jáma Kateřina II

Souřadnice JTSK Y X Z (Bpv)
střed jámy 620 596,2 1 003 730,1  
ohlubeň     + 579,85
10. patro     + 300,50
14. patro     + 110,65
15. patro     – 56,40
16. patro     – 237,20
17. patro     – 434,25
dno     – 461,60

 

Celková hloubka 1 041,45 m.

Jáma byla vyhloubena z povrchu po 17. patro v létech 1980-1986. Výztuží je monolitický beton o síle 1 m. Světlý průměr jámy je 7,5 m. Jáma sloužila k jízdě lidí a dopravě hmot. Ve dvou těžních zátyních byly tříetážové klece, po dvou vozech na etáži. Těžní stroj ČKD 2B 6124 byl do zkušebního provozu uveden dne 1.4. 1983. Max. zatížení při dopravě hmot 12 000 kg, max. počet osob v jedné etáži 28. Max. rychlost těžby 16 m/s, osob 12 m/s. Havarijní těžní zařízení mělo těžní stroj ČKD B 2014 s dvouetážovou klecí pro 6 osob v jedné etáži. Do zkušebního provozu bylo uvedeno 18.8. 1983 povolením ředitele VUD č. 343/83. Max. rychlost byla 2 m/s.

Slepá jáma

Hrubý obdélníkový průřez 4,81 x 2,87 m, světlý průřez 4,31 x 2,37 m se dvěma těžními zátyněmi a lezným oddělením ve dřevěné výztuži. Jáma byla ražena 04/1955 – 02/1957 z 12. na 10. patro a do konce roku 1959 hloubena na 14. jáchymovské patro. V období 06/1984 – 11/1984 byla prohloubena na 14. patro (o cca 27 m). Ražba procházela stařinami po pilířování 4. radvanické sloje (1944 -1945) a po stěnování 2. radvanické sloje (1955 -1956). Těžní stroj sovětské konstrukce r. výroby 1956, typ 2 BL 1600, rychlost těžby i osob 3,6 m/s. Jednoetážová klec s max. zatížením 2000 kg, tzn. 1 důlní vůz s rubaninou. Max. počet osob v kleci 9.

Centrální úpadní

Byla vyražena po 4. radvanické sloji úpadně z 10. na 12. patro v období 01-06/1970 a dovrchně ze 14. na 12. patro od 11/1970 do 06/1971. Na jednotlivých patrech byly sklápěcí plotny, které umožňovaly těžbu z příslušných pater.

Vozová doprava po dvoukolejné trati těžním strojem ČKD 2B 2009. Nejvyšší povolené zatížení při dopravě hmot 9 000 kg, maximální rychlost těžby 5 m.s-1, osob 3 m.s-1.

Nadmořská výška Bpv Úsek Délka
Zhlaví 10.p. +302,5    
12.patro + 226,8 10. -12. p. 184,3 m
13.patro +167,9 12. -13. p. 146,0 m
14.patro +107,4 13. -14. p. 139,0 m

 

Profil OR-0-03, úklon 25°, celková délka 469,3 m.

Do r. 1993 byla spolu s Hlavní úpadní nejdůležitější úklonnou cestou dolu, poté přestala být využívána, protože těžba byla koncentrována na jámu Kateřina II.

Západní úpadní P/1415

Nadmořská výška Bpv Úsek Délka
14.patro zhlaví +114,6    
14.podpatro +48,8 14. p.-14.pp. 165,0 m
14.mezipatro -16,3 14.pp. – 14.mp. 162,1 m
15.patro (pata) -51,7 14.mp. -15. p. 79,0 m

 

Profil OR-0-03, úklon 24°, celková délka 406,1 m.

Vyražena v podloží sloje Baltazar v období 08/1984 – 11/1986 pod 14. podpatro, prohlubována 02/1988 – 01/1989 na 15. patro. Pro umožnění těžby z jednotlivých pater instalovány ocelové plotny ovládané hydraulicky. Dvoukolejná trať s výškou kolejnice 115 mm. Těžní stroj ČKD 2B 2009. Max. povolené zatížení 9 000 kg, max. rychlost těžby 5 m.s-1, osob 3 m.s-1.

Východní úpadní P/1414

Nadmořská výška Bpv Úsek Délky
14.patro zhlaví +107,2    
14.podpatro +51,1 14. p. – 14.pp. 129,6 m
14.mezipatro -16,8 14.pp. – 14.mp. 149,4 m
15.patro pata – 52,0 14.mp. -15. p. 77,7 m

 

Profil OR-0-03, úklon 27°, celková délka 356,7 m.

Vyražena v podloží sloje Baltazar v období 02/1986 – 06/1986 pod 14. podpatro, prohlubována 01/1988 – 01/1989 na 15. patro. Pro umožnění těžby z jednotlivých pater instalovány ocelové plotny ovládané hydraulicky. Dvoukolejná trať s výškou kolejnice 115 mm. Těžní stroj ČKD 2B 2009. Max. povolené zatížení 9 000 kg, max. rychlost těžby 5 m.s-1, osob 3 m.s-1.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..