DVÚZ

Úvod SHD DVÚZ

Hlavní důlní díla Dolu Centrum

0
Základní otvírka je zajištěna dvěma vtažnými svislými jámami (Centrum I a Centrum II) a jednou výdušnou jámou XII, které tvoří z hlediska větrání...

Požár u výdušné jámy na Dole Kohinoor 24. listopadu 1989

0
V pátek, dne 24. listopadu 1989 vznikl na noční směně těsně před druhou hodinou na dole Kohinoor požár poblíž výdušné jámy. Situace Důl Kohinoor v Mariánských...

Důl Rafael a Elsa u Krbic

2
Třebaže území kolem Kralup a Krbic, na němž na přelomu minulého století vyrostly dva z největších báňských podniků na celém západním křídle severočeské hnědouhelné...

Zával na Dole Julius III v Kopistech

0
Dne 23. listopadu 1966 byli náhlým závalem ze stařin uzavřeni na svém pracovišti dva komoráři v komorovém porubu č. 1/67 Dolu Julius III v...

Výbuch na Dole Kohinoor I 14. listopadu 1946

1
Ve 3 hodiny a 45 minut po půlnoci, dne 14. listopadu 1946, došlo na Dole Kohinoor I. ve východním poli revíru Mořic v hloubce...

Historie Dolu Kohinoor (text v původním znění)

2
V druhé polovině 19. století se v našich zemích uskutečňovala průmyslová revoluce. Na území revíru se to projevovalo nejen zakládáním průmyslových závodů, ale především...

Historie Dolu Centrum – vznik a počátky dobývání (I. část)

0
Důl Centrum v Dolním Jiřetíně byl založen v letech 1888 — 1889. V této etapě vývoje průmyslového podnikání nebylo myslitelné, aby si nákladné investice...

Stručný popis základního systému otvírky a přípravy ložiska Dolu Centrum

0
Hnědouhelná ložiska jsou sedimentární, deskovitá, zpravidla třetihorního stáří. Celá mocnost cca 30 m se skládá ze tří lavic - svrchní sloj, hlavní (střední )...

Otvírková díla Dolu Pluto

0
Plocha 5. těžebního úseku se nachází v dobývacím prostoru Louka na katastrálním území obce Louka u Litvínova. 5. těžební úsek Dolu Kohinoor byl pozůstatkem...

Mapa hlubinných dolů