Úvod Dějiny hornictví Minulost Vývoj uhelného hornictví v ČR v 90. letech

Vývoj uhelného hornictví v ČR v 90. letech

1510
0

Ve všech hospodářsky vyspělých zemích EU s rozvinutým uhelným průmyslem organizoval a řídil proces útlumu a řešení důsledků stát, ať už přímo nebo prostřednictvím státní organizace bez ohledu na to, zda se uhelný průmysl nacházel ve státním nebo soukromém vlastnictví.

Změnou ekonomických a politických poměrů počátkem 90. let vyvrcholila krize celého hornictví. Byly pozastaveny dotace do jednotlivých ekonomických sektorů, hornictví a energetiku nevyjímaje. Na výrazné snižování produkce uhlí po roce 1989 reagovala vláda ČR usnesením vlády č. 827/1990, o strukturálních změnách a útlumovém programu v uhelném hornictví pro léta 1990-1992, usnesením vlády č. 158/1991, k ložisku Slaný a usnesením vlády č. 267/1991, o koncepci snižování ztrátovosti těžby uhlí hlubinných dolů pro léta 1991-1992 a řešení sociálně zdravotní problematiky důlních pracovníků.

Nařízení vlády ČSFR z roku 1991 umožňovalo dotovat důlní společnosti i přesto, že náklady převyšovaly výnosy, avšak za podmínek nezbytnosti zabezpečení dodávek uhlí. V prosinci 1992 bylo Nařízením vlády č. 691 přijato jednotné řešení na uzavření dolů v letech 1993-1996.

V roce bylo vydáno Usnesení č. 112/1992, týkající se Energetické politiky České republiky. Toto usnesení definovalo strategické principy transformace a restrukturalizace české ekonomiky v oblasti energetiky. Následně bylo téhož roku vydáno usnesení i pro uhelné hornictví, a to Usnesení vlády ČR č. 691/1992.

V roce 1991 bylo černé uhlí dobýváno sedmi státními podniky, hnědé uhlí osmi státními podniky a lignit jedním státním podnikem, viz. níže.

Černé uhlí:

1) Ostravsko-karvinské doly, s.p. Ostrava 13 dolů
2) Českomoravské doly, s.p. Stonava 1 důl
3) Doly Kladno, s.p. Libušín 6 dolů
4) Důl Tuchlovice, s.p. Tuchlovice 1 důl
5) Východočeské uhelné doly, s.p. Trutnov 3 doly
6) Západočeské uhelné doly, s.p. Zbůch 2 doly
7) Rosické uhelné doly, s.p. Zbýšov 1 důl

Hnědé uhlí:

1) Doly a úpravny, s.p. Komořany 3 doly
2) Doly Hlubina, s.p. Litvínov 5 dolů
3) Doly Ležáky, s.p. Most 2 doly
4) Doly Bílina, s.p. Bílina 1 důl
5) Doly Nástup, s.p. Tušimice 2 doly
6) Palivový kombinát Ústí, s.p. Ústí n. Labem 1 důl
7) Hnědouhelné doly Březová, s.p. Březová 5 dolů
8) Palivový kombinát Vřesová, s.p. Vřesová 2 doly

Lignit:

1) Jihomoravské lignitové doly, s.p. Hodonín 4 doly

V rámci restrukturalizace uhelného hornictví ČR došlo rovněž ke změnám právní subjektivity dotčených organizací. Z pěti černouhelných státních podniků Ostravsko-karvinské doly (OKD), Kladenské doly (KD), Západočeské uhelné doly (ZUD),
Východočeské uhelné doly (VUD), Rosické uhelné doly (RUD) a České lupkové a uhelné závody (ČLUZ) v organizační struktuře vznikly:

· 2 akciové společnosti s ekonomicky perspektivní těžbou uhlí – OKD, ČMD,
· 1 akciová společnost určená k útlumu – ZUD,
· 1 akciová společnost s ekonomicky perspektivní těžbou žáruvzdorných lupků:
– ČLZ, realizující útlum Dolů Pecínov a Rako Lubná a likvidaci odvalu bývalého dolu ČSA v Rynholci,
· 2 státní podniky určené k útlumu – VUD a RUD.

Ze třech hnědouhelných státních podniků Severočeské hnědouhelné doly (SHD), Hnědouhelné doly a briketárny (HDB) a Jihomoravské lignitové doly (JLD) v organizační struktuře r.1990 vznikly:

· 3 akciové společnosti s ekonomicky perspektivní těžbou uhlí – Mostecká uhelná společnost (MUS), Severočeské doly (SD), a Sokolovská uhelná (SU)
· 2 státní podniky určené k útlumu – Palivový kombinát Ústí (PKÚ) a Jihomoravské lignitové doly (JLD)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..