Úvod Dějiny hornictví Historie Těžba nerud v letopočtech v českých zemích

Těžba nerud v letopočtech v českých zemích

1595
0

Máme-li začít nejstaršími dobami používání nerud na našem území, neboť s ohledem na letopočty, nejen z hlediska využití nerud, se dá u nás hovořit až od středověku, a těžba a použití nerudních surovin na našem území sahá až do starší doby kamenné. Nejstarší nástroje byly vyráběny z kambrického nebo dinasového křemence (např. pěstní klíny, škrabadla) a z pazourku získaného sběrem v morénách a glacifluviálních usazeninách na severní Moravě nebo výměnným obchodem s Pobaltím (čepele, nože). V mladší době kamenné vyhledával člověk kameny, které bylo možno opracovávat vrtáním, broušením a hlazením, jako např. amfibolit (Posázaví), spilit (stř. Čechy), smolek (Slovensko).

Nejstarším dokladem dobývání horniny na našem území je lom Bílý kámen na Sázavě. Neolitický člověk používal mramoru z tohoto lomu na výrobu korálů a náramků a na pálení vápna na nátěry svých primitivních staveb.

Nejstarším těženým průmyslovým nerostem na území Československa je grafit. Těžili jej Keltové před začátkem n.l. v okolí Netolic a u Svinova u Mohelnice a používali na barvení keramických nádob.

Ve starověku a raném středověku se na území bývalého Československa těžil pravděpodobně drahý opál u Dubníku u Prešova. V písemnostech republikánského Říma jsou zmínky o drahém kameni, jehož popis odpovídá dubnickému opálu, nikde se však nenašel ve špercích z té doby. Okolo roku 800 se opálové ložisko u Dubníka již soustavně těžilo. Ve stejné době začala pravděpodobně těžba soli u Prešova (od 1572 šachtou). O něco později je doložena výroba cihel (od 16. stol. pálením v milířích) a použití opuky. Arabský kupec Ibrahim ibn Jákub píše v roce 965 o Praze jako o bílém (zřejmé opukovém) městě.

Slivenecký mramor se používá od 12. století, sklářský křemen od 13. stol. Do konce středověku spadá využití fluoritu z Krušných hor jako taviva, do 16. století použití pyritu a chryzolitu. Hrnčířské jíly se používají od doby kamenné, žáruvzdorné jíly od objevu zpracování kovů, ve větší míře od 18. století. Toto století objevilo také význam kaolínu, živce, azbestu a granátu. Magnezit, dolomit, mastek, diatomit, cementářské suroviny a sádrovce našly uplatnění až v minulém století, baryt, sklářské písky a bentonit v prvé polovině 20. století, petrurgický čedič, perlit a zeolit až v době nejnovější.

Rozkvět těžby grafitu na schwarzenberském panství v jižních Čechách v nové době spadá do 2. pol. 18 století (ložiska Černá, Hůrka). Ložiska u Mokré a Bližné byla objevena ve třicátých letech 19. století, koncem století ložiska ve Chvaleticích u Netolic, u Dolních Chrášťan a na Městském vrchu u českého Krumlova. Ložiska na severní Moravě se těží nepřetržitě od začátku 19. století, ve Velkém Tresném od 1854 do 1966.

Kutací práce zaměřené na fluorit v oblasti Moldavy a na žíle Oldřich v Harrachově spadají do začátku 19. století. Koncem tohoto století se povrchovým způsobem těžil fluorit v Mutěnicích u Strakonic.

Z ložisek barytu těžených v 20. století (Horní Benešov 1902-1917, Tišnov 1907-1909, Pernárec 1924-1965, Drnava-Malý Vrch po 1900 – okolo 1965) se těží po válce jen ložisko Rudňany (od 1956).

Živec se těžil v malém v jihozápadních Čechách již v 18. století, 1880 až 1886 u Písku, 1900-1910 u Volyně (Nuzín), od 1890 v okolí Poběžovic a Domažlic, v 2. pol. 19.století na Tepelsku, 1949-1972 ve velkém v okolí Velkého Meziříčí. Předmětem těžby byly blokové zóny pegmatitových žil. Začátkem 20. století byly vybudovány mlýny na živec v Poběžovicích a Meclově.

Drahé kameny patří k nejdéle těženým nerudním surovinám na území Československa (dubnický drahý opál 2000 let). Za vlády Karla IV. byly známé chalcedony, acháty, jaspisy, křišťály a morióny z Podkrkonoší. První zpráva o českém granátu je z roku 1547 (Agricola: De re metallica libri), o něco později je o chryzolitu z čediče u Železného Brodu (Boetius de Boot). V roce 1715 bylo v Turnově založeno Bratrstvo kamenářské a v témže roce v Třebívlicích těžařstvo na ložisku granátu, jež je podle západních pramenů jako nejstarší svého druhu předchůdcem těžařských gigantů jako je de Beers Consolidated, Anaconda Copper nebo Kennecott.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..