Úvod Doly a revíry Diamo Odštěpný závod GEAM v Dolní Rožínce zlikvidoval jámu R2 bývalého dolu Jasan

Odštěpný závod GEAM v Dolní Rožínce zlikvidoval jámu R2 bývalého dolu Jasan

1528
0
Dul-Jasan

Vybudováním uzavíracího ohlubňového povalu zajistil odštěpný závod GEAM v Dolní Rožínce likvidaci jámy R2 bývalého dolu Jasan. Na jámě byla v červnu 1992 ukončena těžba uranové rudy a poté jáma krátce sloužila pro přepravu osob a materiálu. Kontroly stavu výztuže a výstroje jámy probíhaly do roku 2004, kdy o. z. GEAM rozhodl o ukončení činnosti a provozu jámy. V současné době využívá o. z. GEAM jámu R2 k ovětrávání hlavních čerpacích stanic kaskádního systému jámy R3. Po změně čerpacího systému bude likvidace jámy R2 dokončena zásypem. Na zbudování uzavíracího ohlubňového povalu vypracovalo oddělení projekcí o. z. GEAM projektovou dokumentaci „Likvidace jámy R2 bývalého dolu Jasan – uzavírací ohlubňový poval jámy R2“, kterou následně schválil OBÚ pro území krajů Libereckého a Vysočina a zbudování uzavíracího ohlubňového povalu povolil.

Jáma R2 se nachází v areálu bývalého důlního závodu Rožná II společně s jámou R3. Jáma R2 byla zaražena na jihovýchodním svahu v místní části Rodkovský les. Tato oblast se nachází vzdušnou čarou 5 km jihozápadně od Bystřice nad Pernštejnem. Hloubení jámy bylo zahájeno 1. května 1959 v profilu 10,95 m2. Celá jáma byla vyztužena dřevěnou jámovou výztuží do hloubky 541,7 m. Z jámy bylo vyraženo 9 pater (2. až 6. patro a 9. až 12. patro). Nad jámou byla zřízena šachetní budova s těžní věží H = 19,5 m pro dvojčinné těžní zařízení s těžním strojem 2B 3508. Šachetní budova byla konstrukčně provedena z nosné ocelové konstrukce s vyzdívkou obvodového pláště. Na šachetní budovu navazoval zakrytý vozový oběh.

Koncem června 1992 byla těžba na jámě R2 ukončena. V následujícím období využíval o. z. GEAM jámu R2 pouze pro dopravu osob a materiálu a průběžně ji kontroloval. V březnu 2004 rozhodl o ukončení činnosti a provozu jámy R2 a těžního zařízení 2B 3508. Na nárazištích 6., 11. a 12. patra byly ve vzdálenosti 10 – 15 m od jámy zbudovány opěrné hráze klecového typu, které byly přístupné z jámy R3. Náraziště 2., 3., 4., 5., 9. a 10. patra byla odstrojena.

V současné době jáma R2 slouží k ovětrání hlavních čerpacích stanic na 6. a 12. patře čerpacího kaskádního systému jámy R3, které jsou umístěné u jámy R2. Z tohoto důvodu nemohla být jáma R2 zatím zlikvidována zásypem.

Likvidace jámy spočívala ve vybudování uzavíracího ohlubňového povalu na ústí jámy. V roce 2004 byla zahájena postupná likvidace povrchových objektů jámy R2 (strojovna, oběh vozů, těžní věž) dle prováděcího projektu etap provozních prací „Likvidace povrchových objektů dolu Jasan – Likvidace povrchových objektů u jámy R2“, vypracované projektovou a inženýrskou společností Severoprojekt – CL s.r.o. v červnu 2004. Po odstranění povrchových objektů byla ohlubeň jámy zajištěna ocelovým roštem zbudovaným přes celý profil jámy. Prostor kolem bývalé jámové budovy byl oplocen a opatřen výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu poddolováno“.

V dubnu 2018 při kontrole u jámy R2 zjistili pracovníci o. z. GEAM propad. Jednalo se o větrací kanál zaústěný do jámy 5,5 m pod ohlubní. Proto bylo rozhodnuto zbudovat na ústí uzavírací ohlubňový poval, a to nehavarijním zásahem v jámě, při kterém pracovníci závodu zjistili, že od 40 m pod úrovní ohlubně byla výztuž jámy zborcená. Rozpony, podélníky, zátahy i průvodnice byly značně narušené a v mnohých místech zcela chyběly. Za dřevěnou výztuží byla vidět původní betonová výztuž. V některých místech byl beton narušen a místy zcela chyběl. Pro ověření rostlého podloží navrtali v okolí jámy č. 3 průzkumné vrty a následně zahájili budování uzavíracího ohlubňového povalu o rozměrech 12,5 × 12,5 m. Nejdříve vyvrtali 32 ks mikropilotů pro zpevnění základového pasu, poté odstranili ocelový rošt na ústí jámy a osadili kontrolní a dosypový otvor. Zbývající volné prostory zakryli plechem. Následně celý prostor vyplnili podkladovým betonem a zbudovali armování povalu ve dvou vrstvách. Na závěr prací provedli betonáž uzavíracího ohlubňového povalu a práce zakončili zbudováním oplocení po obvodu povalu s usazením monumentu s trvalým označením jámy a provedením terénních úprav.

Dokončení úplné likvidace jámy R2, a to její zásyp, bude možné provést po změně čerpacího systému (po odstavení hlavních čerpacích stanic na 6. a 12. p.), který souvisí se změnou konfigurace dolu, jež bude prováděna v období 7/2020–2023.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..