Úvod Po 20 letech složili závěrečné zkoušky první horničtí učni Horničtí učni na Dole ČSM

Horničtí učni na Dole ČSM

Mapa hlubinných dolů