Úvod Vytěžené uhelné doly v Podkrušnohoří by mohli v budoucnu využívat zemědělci Rekultivace Vršanská uhelná

Rekultivace Vršanská uhelná

Mapa hlubinných dolů