Úvod Odstřel těžní věže Do-I Dolu Dobrava 26.10. 2006 Jáma Do-I (Bettina)

Jáma Do-I (Bettina)

Mapa hlubinných dolů