Úvod Historie těžebních a průzkumných prací na ložisku železných rud v Medlově u Uničova Horník na rudných dolech

Horník na rudných dolech

Mapa hlubinných dolů