Úvod Doly a revíry RD Příbram Útlum těžby ložisek Sn-W rud a likvidace Dolu Stannum (2)

Útlum těžby ložisek Sn-W rud a likvidace Dolu Stannum (2)

1241
0

Důl Stannum, jáma HuberOvěřená surovinová báze dávala v roce 1966 naději na rozsáhlejší obnovu těžby Sn-W rud ve Slavkovském lese.

Nárůst napětí mezi východem a západem v závěru šedesátých let a na počátku sedmdesátých let urychlil zpracování celostátní koncepce rozvoje těžby a úpravy cíno-wolframových rud v Krušných horách a ve Slavkovském lese. Rozsáhlá investiční akce „Otvírka Huberova pně” byla odsouhlasena v roce 1968. V roce 1970 byla výstavba těžebně-zpracovatelského komplexu schválena a v roce 1971 byla zahájena I. etapa. Celá investiční akce, která byla realizována ve třech etapách, byla ukončena v roce 1984. Nově vybudovaný závod byl přejmenován na závod Stannum Horní Slavkov.

Předpoklady se kterými se vstupovalo do investiční akce, vybudovat těžebně-zpracovatelskou kapacitu 300 – 400 kt/rok, se nevyplnily. Roční těžba a tím i vsázka se pohybovala na hranici 200 kt. Tento propad oproti původním plánům způsobilo v první řadě nezvládnutí problematiky „závalových zásob” na Huberově pni. „Závalové zásoby” tvoří nedílnou část Huberova pně, kde v minulosti, hlavně však ve středověku, docházelo k nesystematickému dobývání, a to až do hloubky 150 m od povrchu. Nedostatečná koordinace jednotlivých těžařů, dobývkové a přípravné práce byly realizovány bez ohledu na možné dopady do horninového masivu, po opuštění důlních děl nezřídka na dlouhou dobu, docházelo ke vyhnívání dřevěné výztuže a následně k devastaci opuštěných důlních děl. Následné rozsáhlé závaly devastovaly tuto část ložiska, zlikvidovaly původní geologickou a ložiskovou stavbu a výrazným způsobem ovlivnily další možnosti dobývání zásob nedotčených starci i pod úrovní „závalových zásob”. Hledání způsobu, metody či systému vytěžit „závalové zásoby” efektivně a s minimem rizik trvalo téměř deset let. Každé vhodné technické řešení naráželo na ekonomickou bariéru nebo na problém blokace nadměrného množství zásob. Závěrem roku 1990 bylo zcela jasné, že vydobytí Huberova pně jde za hranice technických a ekonomických možností této doby. V lednu 1991 je těžba na ložisku Krásno definitivně ukončena a začíná etapa útlumu a likvidace.

Před zahájením etapy útlumu a likvidace došlo od roku 1965 ke snižování státních dotací pro těžbu a zpracování rudných surovin. Stát se na surovinové politice podílel prostřednictvím nákladových limitů odvozených od světových cen. Vývoj nákladových limitu dospěl tak daleko, že v roce 1989 byl nákladový limit pro cín v selektivním koncentrátu na bázi 60 % stanoven ve výši 513 610 Kč. Velkoobchodní cena cínu byla 157 000 Kč. Cenová dotace se vyšplhala na 227 % z velkoobchodní ceny cínu. Skutečné náklady na 1 tunu cínu při bázi 60 % byly cca 405 000 Kč. Tento stav byl dále neudržitelný a od roku 1990 dochází k radikálnímu snížení dotací k tržbám a postupně začíná státní rozpočet uvolňovat likvidační dotace.

Likvidace rozsáhlého těžebně-zpracovatelského komplexu závodu Stannum v Horním Slavkově vybudovaného k vydobytí ložiska Krásno začala v podzemí. Postupně byly likvidovány báňsko-stavební objekty, vyvážena technologie, stroje a zařízení. Závěrečnou hornickou prací byla ražba odvodňovacího překopu od jámy Huber k jámě Barbora, kterou byly propojeny těžební revíry Rudných dolů a Jáchymovských dolů. Odvodňovací překop je u jámy Barbora na úrovni cca 545 m n. m. Vody jsou pak do jámy Barbora odváděné na den nově vyraženou odvodňovací štolou. Po vyražení odvodňovacího překopu byla v dole Huber likvidována čerpací stanice a od začátku října 1995 zahájeno zatápění dolu.

Současně s likvidací dolu dochází také k likvidaci hlavních otvírkových vertikálních děl. Jedná se o pět jam a tři velkoprofilové vrty. Šestá jáma č. 3 – Barbora – byla rekonstruována a bude sloužit ke kontrole důlních vod a odvodňovacích horizontálních důlních děl.

Povrchový areál s převahou budov a objektů mladších 15 let byl v první etapě útlumu nabízen k novému využití. V první řadě se likvidovala úpravenská technologie, technologické tratě, technologické celky pomocných provozů, atd. Došlo také na likvidaci těžní věže u jámy Huber. Dne 30.11. 1995 zmizela výrazná dominanta této části Horního Slavkova.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..