Úvod Doly a revíry RD Příbram Otvírkové a přípravné práce na Dole Křižanovice

Otvírkové a přípravné práce na Dole Křižanovice

1078
0
Dul-Krizanovice-tezni-jama

Skladba a tempo průzkumných prací byla ovlivněna snahou urychleného uvedení ložiska Křižanovice do těžby, jako náhrada za v té době (1985) dotěžované ložisko Zn-Cu Staré Ransko. Proto docházelo k časovému překrývání jednotlivých etap průzkumu a v letech 19851990 se na ložisku realizovaly práce od vyhledávacího průzkumu, přes předběžný a podrobný průzkum, práce technického rozvoje až k investiční činnosti.

Základní otvírka ložiska byla provedena dvěma jámami, spojovacím překopem, který obě jámy spojuje na úrovni 1. patra dolu a větracím (ústupovým) komínem.

Průzkumná jáma byla umístěna cca 100 m od okraje obce Křižanovice. Byla vyhloubena v obdélníkovém profilu 2 x 3 m, byla vystrojena lezním oddělením a nezbytným strojním zařízením (potrubí, kabely, vodící lana). Sloužila jako těžní jáma, těžení bylo prováděno okovem o obsahu 0,8 m3 pomocí hloubícího zařízení typu “Kudlanka”. Hloubka jámy včetně prohloubení pod úroveň 1. patra (jámová tůň) je 55 m, ohlubeň na kótě 490,22 m (Bpv).

Dul-Krizanovice-pruzkumna-jama-kudlanka
Obr. 1 Průzkumná jáma dolu Křižanovice se zařízením Kudlanka (zdroj: Archiv s.p. Diamo SUL)

Těžní jáma byla umístěna cca 300 m SSV od jámy průzkumné, v blízkosti silnice Křižanovice – Licibořice. Byla vyhloubena v kruhovém profilu o světlém průměru 4,5 m s monolitickou betonovou výztuží. Hloubka jámy činila 265 m, ohlubeň byla na kótě 465 m (Bvp). Zaražena byla tři patra, jáma byla vystrojena definitivní výstrojí v úseku ohlubeň – 2. patro. Osazení definitivní těžní věže a těžního stroje nebylo realizováno, jako svislé dopravní zařízení v této jámě sloužilo hloubící zařízení. Jáma sloužila jako vtažná a pro odvodňování jako jímka (cca 15 m pod úroveň 1. patra byla jáma zatopena).

Hlavní spojovací překop s označením P 1001 byl vyražen v profilu OR-0-03, vyztužen v celé délce ocelovou výztuží. Spád překopu byl v celé délce k těžní jámě. Při průzkumu měl funkci větrního a odvodňovacího díla. V konečné fázi průzkumu a následně při dobývání ložiska bylo uvažováno s těžbou pouze těžní jamou.

Ústupový a větrací komín K 1001 bylo svislé dílo spojující povrch s 1. patrem dolu a s napojením těžebních mezipater, která jsou ražena mezi úrovní 1. patra a povrchem. Vyražen je v profilu 3 x 2 m s výztuží ocelovou, vystrojen byl lezním oddělením v úseku povrch – 3. mezipatro. V úseku 3. mezipatra – 1. patro je vyražen v profilu 3 x 1,5 m s výztuží dřevěnou. Byl umístěn cca 25 m JZ od průzkumné jámy.

Přípravné práce byly realizovány v oblasti průzkumné jámy na úrovni 1. patra a tří mezipater (mezipatro 11, 12, 13), rozmístěných mezi 1. patrem a povrchem s vertikální roztečí cca 12 m. Část těchto prací byla realizována v rámci prací geologického průzkumu (podrobný průzkum). Systém přípravy byl dán navrhovanou dobývací metodou “příčné dovrchní dobývání úzkých pruhů v plástech se založením vyrubaného prostoru tuhnoucí základkou”. Vzhledem k potřebě urychlení počátku dobývání byla pro ložisko Křižanovice navržena a schválena dobývací metoda “dobývání z mezipatra do otevřené komory”. Tato metoda byla schválena v POPD na rok 1991. Systém přípravy spočíval ve vyražení sledných chodeb (patrových, mezipatrových), odtěžovacích překůpků a odsekových komínů.

Přípravné práce v oblasti určené k dobývání byly ukončeny. Sledné a odtěžovací chodby jsou vyraženy v profilu 2,8 x 2,8 m, částečně vyztužené ocelovou obloukovou výztuží (nesoudržné úseky). Odsekové komíny byly raženy v profilu 3 x 2 m bez výztuže.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..