Úvod Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (4) Tmavý důl (taktéž Důl Karel)

Tmavý důl (taktéž Důl Karel)

Mapa hlubinných dolů