DVÚZ

Úvod SHD DVÚZ

Katastrofa na Dole Nelson III dne 3.1.1934 (I. část)

Začátkem třicátých let našeho století světová hospodářská krize těžce svírala svou náručí i severočeské doly. Největší tíhu neslo hornictvo, které pocítilo následky malého odbytu...

Katastrofa na Dole Nelson III dne 3.1.1934 (II. část)

Již v den katastrofy bylo zahájeno přísné vyšetřování za účasti vládních a odborných orgánů, při které bylo zjištěno, že důl trpěl četnými a častými...

Zával v komoře na Dole Prezident Gottwald v Hrdlovce 20. října...

Před půlnocí ze dne 20. na 21. října 1980 byly povolány záchranné čety Hlavní báňské záchranné stanice v Mostu k zásahu na Důl Prezident...

Historie Dolu Centrum – vznik a počátky dobývání (I. část)

Důl Centrum v Dolním Jiřetíně byl založen v letech 1888 — 1889. V této etapě vývoje průmyslového podnikání nebylo myslitelné, aby si nákladné investice...

Důl Vítězný únor v Záluží

Důl Vítězný únor byl posledním dolem, jenž byl založen Severočeskou uhelnou akciovou společností v Mostě. Původní výměra dobývacího prostoru, na kterou byl tehdy důl...

Důl Maršál Koněv v Dřínově

Nejvýznamnějším báňským podnikem jirkovské oblasti byl v minulosti důl Grohmann, bývalý Důl Maršál Koněv. Třebaže hlavní šachta tohoto dolu byla v blízkosti železniční stanice...

Důl Jan Žižka v Chomutově

Největším báňským podnikem chomutovské oblasti byl důl Julius, později zvaný Jan Žižka, jehož těžní jáma leží západně od Míchanic poblíž silnice z Údlic do...

Důl Viktorin v Háji u Duchcova

Důl Viktorin byl vybudován v roce 1872 Döllingerským těžařstvem se sídlem v Duchcově (Döllinger Gewerkschaft - Dux). V roce 1887 a 1892 došlo v blízkosti...