Úvod Doly a revíry OKD 20 let výstavby OKR (I. část)

20 let výstavby OKR (I. část)

321
0

Od svého vzniku v roce 1951 VOKD realizovalo úkoly podle svého hlavního poslání: na rekonstrukci starých a výstavbě nových dolů ostravsko-karvinského revíru.

Jako hlavní úkoly důlní výstavby bylo nutno považovat vybudování nových dolů: Rudý Říjen v Heřmanicích, 9. květen ve Stonavě, Důl ČSM ve Stonavě, Důl Paskov, Důl Staříč a Důl Vítězný únor v Koblově.

Kromě toho bylo vyhloubeno 35 šachet a vyhloubeny nové jámy z povrchu:

Těžní jáma Petr Bezruč – Důl Ostrava
Těžní jáma Jeremenko – Důl Hlubina
Výdušná jáma ČSA III v Karviné
Těžní jáma Jindřich III v Karviné – Důl ČSA
Jáma Rudý Říjen v Rychvaldě
Těžní jáma Dolu Dukla v Havířově.

Bylo tedy vyhloubeno celkem 24 nových jam z povrchu a dalších 35 bylo prohloubeno.

V podstatě byla rekonstruována celá stará část OKR a vybudována nová.

Téměř na všech dolech revíru OKD byla vybudována nová těžní patra a provedena jejich úplná otvírka i rozdělávka. Za tu dobu bylo vyraženo přes 450 km chodeb a překopu v profilech od K 06 až po K 24.

V dalších letech bylo vybudováno celkem 12 uhelných zásobníků na tehdejších dolech Dukla, Zápotocký, Vít. únor, Pres. Gottwald, 1. máj, Ostrava, vesměs o průměru 7,5 m nebo 4 m.

Hodnota důlních prací představovala v tehdejší měně 6 miliard 196 mil. Kčs.

Důlní výstavba OKR výrazným způsobem ovlivnila těmito pracemi růst těžby uhlí v OKR a její podíl na rozvoji ostravsko-karvinského revíru byl klíčový, a to nejen z hlediska objemového, ale i z hlediska časového, protože průměrné i špičkové postupy na důlních dílech dosáhly parametrů světových.

Povrchová výstavba v OKR byla zaměřena na rekonstrukce provozních i sociálních objektů i na výstavbu nových komplexů.

Již od roku 1953 dochází k rozsáhlejší investiční výstavbě, zejména k postupné rekonstrukci dolů s cílem dosáhnout jak zvýšené těžební kapacity, tak i modernizace povrchu.

Byly zahájeny rekonstrukční práce na dolech Dukla, 1. Máj, President Gottwald a Antonín Zápotocký, rekonstrukce koksovny ČSA. Dále pokračovala výstavba prádla na ústředním závodě Karviná, výstavba Dolu Rudý Říjen II, a rekonstrukce dolu ČSA.

V r. 1953 byla dokončena výstavba nových koupelen na dolech Doubrava, Žofie a začalo se s výstavbou kulturních domů a jiných sociálních a kulturních zařízení. V r. 1954 a 1955 bylo na dole Rudý Říjen II dokončeno a uvedeno do provozu těžní zařízení a byla dokončena výstavba koksové baterie na koksovně ČSA a zahájena II. etapa výstavby dolu Antonín Zápotocký.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.