Úvod Doly a revíry OKD Data z historie Dolu Hlubina, k.p. Ostrava (I. část)

Data z historie Dolu Hlubina, k.p. Ostrava (I. část)

2342
0

1842 — Založena jáma Karolina
1844 — Založena jáma Šalamoun – oba doly, které měly od roku 1846 společnou výdušnou jámu, byly sloučeny v roce 1895
1852 — Zahájeno hloubení jámy Hlubina v jižním výběžku katastrálního území Moravské Ostravy
1866 — Při trhacích pracích v dole se začal používat dynamit místo střelného prachu
1872 — První krvavě potlačená stávka v OKR – 2 mrtví a 2 těžce zranění
1873 — Založeno Vítkovické horní a hutní těžařstvo, společnost, které patřily všechny jámy dnešního podniku
1874 — Byla zavedena ocelová těžní lana v jámách místo dosavadních konopných
1875 — Zavedeno elektrické odpalování trhací práce
1886 — Na povrchu zavedeno elektrické osvětlení
1880 — Stávka horníků podpořena solidaritou vítkováků
1891 — Založena „Nová jáma“, která se v roce 1895 spojila s Vítkovickým horním a hutním těžařstvem a byla přejmenována podle Rothschildova syna na Louis
1893 — 29. října se konala v hostinci „U koule“ v Mariánských Horách ustavující valná hromada hornického spolku Prokop. Předsedou byl zvolen Petr Cingr. Jedním z prvních členů byl pozdější havíř z dolu Louis Jan Flok
1900— 2. ledna byla zahájena z iniciativy horníků jámy Šalamoun velká stávka, která se rozšířila na všechny doly v Rakousku
1901 — Na jámě Hlubina dána do provozu první benzínová lokomotiva v revíru
— Na jámě Louis první pojízdný šramací stroj Ingersols v revíru
1902 — Na jámě Louis první kolový šramací stroj. Byl to anglický stroj Jeffrey, který byl v provozu až do roku 1921
1903 — Na jámě Šalamoun zavedena plavená základka
1906 — Na jámě Louis byly zavedeny první nátřasné žlaby v hornictví, které byly zhotoveny v závodě
1908 — V přípravě na jámě Louis nasazen poprvé sloupový šramací stroj Duisburg
1909 — První elektrická pumpa na V. patře jámy Hlubina
1911 — 5. října došlo k celorevírní stávce horníků
1913 — Zavedení čtrnáctidenních výplat u dolů Vítkokovického horního a hutního těžařstva
1914 — Zavedeny první elektrické akumulátorové lampy, v dole použity však až v roce 1920
1918 — Na jámě Louis politická demonstrace a stávka, při níž bylo zatčeno 212 horníku
1919 — Zaměstnanci Dolu Šalamoun založen Dělnický sportovní klub Unie Moravská Ostrava
1921 — 17. května byl proveden první výkop pro novou těžní jámu na Hlubině, těžba záhájena koncem roku 1923
— V měsíci srpnu byla na schůzce v restauraci U Haase v Ostravě ustanovena organizace Komunistické strany Československa pro doly Hlubina, Šalamoun a Louis
1922 — Na Dole Hlubina uveden do provozu bubnový nový parní těžní stroj z Vítkovických železáren, tehdy jeden z největších ve střední Evropě
1923 — Největší stávka v revíru, která trvala 49 dnů
1927 — 24. března stávkovali naši horníci společně s horníky v celé republice proti připravovanému zhoršení hornického pojištění
1931 — 15. listopadu zastavena těžba na jámě Šalamoun do roku 1938 — důl je převeden do správy Dolu Hlubina
1932 — Vytažen poslední kůň z jámy Šalamoun
1942 — Na jámě Louis nasazen první pluh v revíru nacistická kořist ze sovětského Donbasu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.