Dějiny hornictví

Úvod Dějiny hornictví
Historie hornictví v českých zemích spadá do prvopočátků osídlení našeho území slovanskými kmeny

Kutnohorské dolování (3)

0
Kutnohorské dolování můžeme sledovat téměř nepřetržitě od čtrnáctého století. Pro jeho stav v době kolem roku 1300 jsou významné jednak zmínky o antiqua neulango...

Hornictví v českých zemích (III. část)

0
České hornictví v době předbělohorské Druhá významná etapa rozvoje hornictví v českých zemích spadá do konce XV. století a počátku XVI. století. Byla zahájena snahami...

Vývoj hornictví cínových ložisek ve Slavkovském lese po roce 1945

0
Na základě § 12 dekretu presidenta republiky ze dne 24.10. 1945 č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků byly (po dohodě...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (VII. část)

0
Posledním údobím rozmachu hornictví na Stříbrsku jsou léta 1950 –1975. Nové údobí báňského podnikání ve Stříbře nastalo po více než patnáctileté přestávce provozu. Průzkumné...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (14)

0
1876 6.7. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Jan-Marie ve Slezské Ostravě, zahynuli 2 havíři 1876 byl založen důl Friedrich II u Chabařovic 1876 byl uzavřen...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (6)

0
1551 bylo postaveno pístové čerpadlo s míhadlovým pohonem na dole Sv. Jiří v Jáchymově 1551 byl v Horním Slavkově postaven četkový čerpací stroj 1551 byla na...

Hornictví v českých zemích (II. část)

0
Hornictví v období konstituování českého státu do husitských válek K významnému rozvoji hornického podnikání dochází až v době XII. - XIV. století, zejména za vlády...

Historická důlní díla v Suchovršicích

0
Ve skalnaté stráni na pravém břehu Úpy se nachází historická důlní lokalita známá pod jménem "Zlatá jáma", která geologicky a zejména mineralogicky koresponduje s...

Svatý Prokop – křesťanský patron horníků

0
Hornictví s jeho tradicemi lze stěží přirovnat k běžným lidským činnostem. Jedná se o profesi, při níž dominuje soudržnost, odpovědnost, ale také vydání se...

Z pestré historie Dolu Obránců míru

0
Rok 1927 začíná tak jako všechny předešlé se stálým nedostatkem vagónů a s malým odbytem uhlí. Protesty zástupců závodní rady u Revírního úřadu v...

Mapa hlubinných dolů