TV a publicistika

Úvod Hornictví v obrazech TV a publicistika

Mapa hlubinných dolů