Seznam zkratek

0

Zkratky

Úvod Různé Zkratky
Seznam zkratek vyskytujících se v textu, např. DVÚ, OKD, ZRUP aj.

Mapa hlubinných dolů