Úvod Doly a revíry RD Jeseník Ložisko grafitu Velké Tresné

Ložisko grafitu Velké Tresné

4033
0

Grafit v lokalitě Velké Tresné, okr. Žďár nad Sázavou byl objeven v roce 1854. Značný rozvoj těžby byl v 80. letech 19. století. V důsledku hospodářské krize byla v roce 1930 těžba a úprava zastavena. V roce 1930 koupil závod Dr. K. Engliš a těžbu i úpravu obnovil. Po 2. světové válce, po znárodnění dolů, byl opět provoz dočasně zastaven.

K obnovení těžby dochází v roce 1947, provoz do roku 1953 zajišťovaly Tuhové doly Netolice. V roce 1954 byly do úpravy grafitu zařazeny splavy a vedle grafitových koncentrátů byl dočasně vyráběn i pyritový koncentrát pro výrobu kyseliny sírové. Do roku 1958 provozovaly závod Moravské tuhové a grafitové doly Šumperk a v roce 1958 byl závod začleněn pod národní podnik Rudné doly Jeseník.

Grafitové ložisko je uloženo ve vnějších fylitech moravika – tzv. Svratecké antiklinály. Bylo členěno na dvě ložiska. Podložní tzv. Mládkovo ložisko dosahovalo mocnosti grafitové polohy až 2 m, směrné délky cca 1 500 m. Nadložní tzv. Hlavní ložisko dosahovalo mocnosti až 20 m a směrné délky 550 m. Ložisko bylo ověřeno povrchovými vrty do hloubky 150 m.

Ložisko bylo původně otevřeno Starou jámou (kruhový profil o průměru 3 m a hloubka 12 m), ze které bylo rozfáráno 1. patro a štolou o délce 150 m. V roce 1959 bylo ložisko otevřeno Novou jámou (soudkový profil 4,2 x 2,9 m, betonová výztuž, hloubka 82 m). Z Nové jámy bylo rozfáráno 2. patro (- 42 m), 3. patro (-82 m) a úpadnicí 4. patro (-120 m). V rámci likvidačních prací byly obě jámy v roce 1968 zasypány a po sednutí zásypu (po jednom roce) byly opatřeny betonovým uzávěrem.

Horizontální důlní díla na jednotlivých patrech sloužila jako průzkumná (směrné chodby) i pro přípravu jednotlivých bloků (překopy, rozrážky). Vertikální důlní díla (komíny) se razila klasicky, s dřevěnou výztuží. Byly to jednak komíny blokové (pro přípravu těžebních bloků), jednak komíny větrací, které byly raženy většinou na povrch. Hlavními dobývacími metodami na ložisku Velké Tresné byly „Dovrchní zátinkování na zával” a „Podetážní zával”.

Za období let 1958 až 1967 bylo na ložisku vytěženo celkem 223 917 kt grafitové suroviny s průměrným obsahem 29 % spalitelných látek a 8 – 9 % nežádoucí síry, která byla drcena, mleta a flotačně upravována. Flotační koncentrát byl následně odvodňován a sušen. Konečným produktem úpravy byly SM-koncentráty upravené slévárenské tuhy o kvalitách 60-65 % spalitelných látek a do 2 % síry. Průměrná roční produkce tuhy činila cca 121. Grafitový koncentrát byl převážně exportován do Polska.

V listopadu 1967 byl zpracován plán likvidace a příkazem ředitele podniku účinností od 2. ledna 1968 byla těžba grafitu a výroba grafitových rafinád zastavena a byla zahájena realizace likvidačních prací.

Souběžně s likvidací dolu probíhala na závodě intenzivní příprava náhradního výrobního programu. V roce 1968 byla zahájena výroba lehkých ocelových konstrukcí IPS 10 a výroba konstrukčních prvků pro závod OS Jeseník, zejména prvky typu KORD. Využitím objektů po ukončení báňské činnosti a výstavbou výrobní haly, zastřešených skladů a zpevněných ploch umožnilo zvýšit výrobu v průběhu let 1968 – 1972 téměř pětkrát.

Na ložisku grafitu Velké Tresné bylo 8 HDD ústících na povrch – 2 bývalé těžební jámy (Stará jáma, Nová jáma), odvodňovací tzv. Vodní štola a 5 komínů (Větrací komín jih, komíny č. 57, 58, 59 a větrací komín Vodní štoly).

Likvidace dolu probíhala v souladu s plánem likvidace. Upotřebitelné zařízení bylo z dolu vyvezeno a důl postupně zatopen. Odval byl v roce 1968 využit na zásypy HDD a zbytek byl rekultivován na místě. Stará jáma byla zasypána a po půl roce opatřena betonovou deskou. Obdobně i Nová jáma byla zasypána, po jednom roce dosypána a zakryta betonovou deskou. Byly rovněž zasypány větrací komíny ústící na povrch. Po ukončení čerpání důlních vod byl důl zatopen a v březnu 1969 začaly vody vytékat ze staré odvodňovací štoly (Vodní štola).

Povrchový areál závodu Velké Tresné byl ke dni 15. 6. 1982 vyčleněn z národního podniku RD Jeseník a předán koncernovému podniku SIGMA Brno.

Dobývací prostor o rozloze 120,58 ha byl zrušen ke dni 19. 11. 1984.

Na ložisku Velké Tresné byly dvě odkaliště. Staré odkaliště mělo plochu 6 700 m2 a Nové odkaliště plochu 13 212 m2 (včetně hrází). Po ukončení činnosti úpravny byla odkaliště rekultivována. Byly zpevněny hráze, na pláže odkališť byla navezena hlína a plochy byly zatravněny. Následně bylo Nové odkaliště zalesněno.

Celkem bylo v průběhu těžby RD Jeseník na odkaliště uloženo 74 tisíc tun rmutů z flotace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..