Úvod Doly a revíry Diamo DIAMO, s. p., ověří obsah ložiska lithia v okolí města Krupka

DIAMO, s. p., ověří obsah ložiska lithia v okolí města Krupka

1818
0

DIAMO, státní podnik, zahájil ochranu ložiska lithia v okolí města Krupka, a to podáním žádosti o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek v lokalitě Krupka. Současně s lithiem budou ověřeny i obsahy rubidia a cesia v oblasti a také výskyt cín-wolframové mineralizace. Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako zakladatel státního podniku DIAMO, tento záměr vítá.

Státní podnik DIAMO podal žádost o stanovení průzkumného území v souladu s úkoly, které mu byly uloženy usnesením vlády České republiky ze dne 11. října 2017 č. 713 ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin, a v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 14. června 2017 č. 441 o Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů.

V rudním revíru Krupka byly v minulosti průzkumné práce zaměřeny především na výskyt cín-wolframové mineralizace, která zde byla po dlouhé historické období předmětem těžební činnosti. Další komodity, mimo jiné právě lithium, byly v ložiskových vzorcích zjišťovány jen výjimečně. Tento stav mají změnit právě připravované průzkumné práce, které zajistí podrobné zmapování oblasti a vyhodnotí perspektivnost lithného ložiska a obsahy dalších komodit.

Jak bude vypadat první etapa průzkumu, popsal ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík: „V první etapě budou prováděny pouze ty práce, které nepředstavují zásah do pozemku (povrchový odběr vzorků, odběr vzorků z existujících důlních děl a odvalů, terénní prohlídky, laboratorní práce atd.). Technické práce se zásahem do pozemků budou projektovány až po vyhodnocení první etapy.

Připravovanému průzkumu vyjádřila podporu ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková: „Ochranu nerostného bohatství České republiky považuji za zásadní. Jak jsme se v minulosti přesvědčili právě u lithia, je třeba na nerostné suroviny pohlížet s budoucí perspektivou jejich využití. Jsem ráda, že Česká republika má ve státním podniku DIAMO garanta a důležitého odborného partnera při zajišťování ochrany našich nerostných zdrojů a využití surovinového potenciálu ČR. Stanovení průzkumného území v lokalitě Krupka vnímám jako správný krok při naplňování usnesení vlády č. 713 z roku 2017a především pak Programového prohlášení vlády ČR ze dne 27. června 2018.“ Na závěr paní ministryně uvedla: „Pro úspěšné zvládnutí záměru považuji za důležité zajištění komunikace a úzké spolupráce mezi státním podnikem, místní samosprávou obce Krupka a občany.“

Úzkou spolupráci na lokalitě předpokládá i ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík: „Komunikace s městem byla navázána na společném jednání se starostou a místostarostou města Krupka. Státní podnik DIAMO na tomto setkání deklaroval svoji plnou otevřenost a korektnost i v budoucnu, což zástupci města přivítali.“

K významu ochrany ložiska lithia pak Tomáš Rychtařík dodal: „Za zásadní považuji skutečnost, že podáním žádosti o průzkumné území je zahájena ochrana zdrojů lithia pro stát. Pokud bude státnímu podniku DIAMO průzkumné území uděleno, je pro stát zajištěno, při splnění legislativních podmínek, i následné právo těžby.“

Stanovení průzkumného území v lokalitě Krupka je tak jedním z mnoha kroků státního podniku DIAMO při plnění úkolů z usnesení vlády č. 713/2017.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..