Úvod Doly a revíry Diamo Ražba odvodňovací štoly R3 dokončena

Ražba odvodňovací štoly R3 dokončena

1991
0
Dul-Jasan

V loňském roce byla ražba odvodňovací štoly R3 ukončena 17. prosince ve staničení 1 414 m. Letos byly práce na odvodňovací štole R3 zahájeny již 4. února díky opatřením, provedeným na povrchovém areálu v listopadu 2018, umožňujícím provozovat odvodňovací štolu i při venkovní teplotě mínus osm stupňů Celsia. Úkolem kolektivu horníků razičů bylo vyrazit v letošním roce zbývajících 111 m a provést průstřel – průnik odvodňovací štoly R3 ze severní strany do jámy R3 v projektované hloubce 60,2 m pod ohlubní jámy. Ražba v průběhu letošního roku probíhala převážně v příznivých geologických podmínkách, s maximální povolenou zabírkou 1,2 m a krokem výztuže 1,0 m, v profilu 7,7 m2 se zajištěním ocelovou obloukovou TH výztuží a zátahem betonovými pažnicemi. Ve staničení 1 487 m bylo ražbou štoly nafáráno předpokládané poruchové pásmo R10, odžilek 1. zóny. Vzhledem k tomu byl směr ražby štoly mírně odkloněn, aby průchod poruchou byl co nejkratší a projektovaný ohyb štoly do severního směru neprobíhal v poruchovém pásmu. Jakmile se staničení čelby štoly přiblížilo na 30 m k jámě R3, trhací práce byly prováděny dle opatření závodního dolu pro přiblížení pracovišť.

Zabírka byla upravena na 0,5 m a rovněž bylo sníženo množství trhavin na odpal. Před trhací prací byli pracovníci šachetní údržby odvoláni z jámy a provoz těžního zařízení byl zastaven. Po provedené trhací práci byla prováděna prohlídka výztuže a výstroje jámy R3, zejména v úseku budoucího průniku odvodňovací štoly. Veškeré práce byly koordinovány s dispečerem na základě opatření závodního dolu. Přiblížení ražby štoly k jámě R3 bylo denně kontrolováno důlními měřiči. Posledních 8 m byla ražba prováděna ručně pomocí pneumatického štípacího dláta Darda. Ve vzdálenosti 6 m před jámou byl směr ražby štoly ověřen vodícím vrtem provedeným z čelby štoly do jámy R3. Ruční ražba štoly byla zastavena cca 1 m před betonovým stvolem jámy R3 a poté bylo odvrtáno 6 jádrových vrtů o průměru 300 mm soupravou Husqvarna. Před vlastním vrtáním jádrových vrtů byl v jámě R3 vytvořen z koruny dopravní nádoby skipoklece a vyklápěcí plošiny této nádoby ochranný poval, zabraňující jakémukoli pádu horniny do jámy.

Vrtání jádrových vrtů prováděli horníci lamači společně s pracovníky šachetní údržby, kteří z koruny dopravní nádoby skipoklece zajišťovali a kontrolovali odvrtané jádro. Betonový stvol jámy v místě průniku jádrovými vrty byl zajištěn proti případnému pádu úlomků hornin a betonu do jámy tahokovem připevněným chemickými kotvami. Provedenými vrty bylo vytvořeno ve štole průchozí větrání a štola se stala součástí dolu a větrní sítě. Dne 27. června 2019 byly práce na odvodňovací štole R3 ukončeny.

Souběžně s ražbou odvodňovací štoly R3 probíhala ve druhém čtvrtletí montáž ocelových plošin a žebříků v servisním komíně VK-1/0-1. Práce na komíně byly zakončeny v měsíci srpnu finální úpravou povrchové části komína, spočívající v obezdívce povrchové části výztuže štípanými betonovými tvárnicemi a v položení železobetonového poklopu s průlezným otvorem na zhlaví komína.

První etapa výstavby odvodňovací štoly R3 bude završena kolaudací, která proběhne v průběhu měsíce října 2019.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..