Úvod Doly a revíry Diamo Vláda ČR schválila strategii státu při využívání nerostných surovin České republiky

Vláda ČR schválila strategii státu při využívání nerostných surovin České republiky

2291
0

V návaznosti na Surovinovou politiku ČR a báňskou legislativu schválila vláda svým usnesením č. 713 ze dne 11. října 2017 „Zprávu o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin“.

Usnesení přináší zvýšenou kontrolu státu nad využíváním kritických surovin Evropské unie a dále tantalu, zirkonia, titanu, zlata, lithia a uranu (dále jen strategické suroviny ČR).

Na základě tohoto materiálu uložila vláda státnímu podniku DIAMO ve spolupráci s Českou geologickou službou zajišťovat ocenění ložisek strategických surovin ČR jako majetku státu a sestavit návrh dalšího postupu při jejich osvojování. Ke splnění tohoto úkolu poskytla oběma organizacím přednostní práva ke stanovení průzkumných území nad jejich ložisky, a to ve veřejném zájmu. V první řadě bude zaktualizován seznam strategických surovin ČR a bude sestaven plán oceňování jejich ložisek.

Oceňování ložisek strategických surovin ČR bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě budou ložiska oceňována na základě starších výsledků státního geologického průzkumu. Nové technické práce (např. vrtné práce, úpravárenské testy apod.) budou realizovány v minimálním rozsahu. Výsledkem bude seznam ložisek s předpokládaným zvláštním potenciálem pro českou ekonomiku a dále návrh postupu dalšího osvojování těchto ložisek.

Ve druhé etapě bude probíhat geologický průzkum, resp. doprůzkum ložisek se zvláštním ekonomickým potenciálem. Geologický průzkum, resp. doprůzkum již předpokládá realizaci vyšších objemů finančně náročných technických prací. V případě potvrzení zvláštního ekonomického potenciálu ložisek bude navržena jejich otvírka, příprava a dobývání. Ocenění ložisek pak proběhne formou studií proveditelnosti. Realizace druhé etapy oceňování ložisek, případně realizace navazujících těžebních záměrů organizacemi s majetkovou účastí státu bude probíhat na základě samostatných usnesení vlády.

S ohledem na to, že státní podnik DIAMO může být v budoucích letech pověřen těžbou konkrétních ložisek strategických surovin ČR, je nezbytné, aby si uchoval personální a technologické kapacity, které mu umožní řídit přípravu souvisejících těžebních projektů.

Státní podnik DIAMO bude v souladu s přijatým usnesením každoročně informovat vládu o postupu prací při oceňování ložisek nerostných surovin. Nejbližší zpráva, která bude vládě předložena k projednání, přinese již v první polovině listopadu letošního roku analýzu možností státu podílet se na případné těžbě a zpracování lithia na území České republiky. Během příštího roku pak bude posouzen význam strategických surovin v surovinové bilanci ČR pro hospodářství českého státu, případně bude výčet těchto surovin aktualizován.

V neposlední řadě pak bude provedena analýza materiální, vzdělávací a personální základny s návrhem na její potenciální posílení tak, aby mohlo být zajištěno plnění všech úkolů a činností za účelem posílení úlohy státu v oblasti nakládání se strategickými surovinami ČR.

Ke stažení: Usnesení vlády č. 713 ze dne 11. října 2017

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..