Úvod Čerpání důlních vod na Dole Petr Bezruč Důl Petr Bezruč v r. 1975

Důl Petr Bezruč v r. 1975

Mapa hlubinných dolů