Úvod Doly a revíry RD Jeseník Pomocná jáma ve Zlatých Horách

Pomocná jáma ve Zlatých Horách

1584
0

Pomocná jáma byla v první etapě vyhloubena v obdélníkovém průřezu (2,78m x 3,10 m), byla vyztužena monolitickým betonem po úroveň 3. patra, tj. po kótu +530,84m a v roce 1957 uvedena do provozu. Na konečnou hloubku +287,3m byla Pomocná jáma prohloubena v roce 1970 v kruhovém průřezu (světlý průměr 4,00m) a byla vyztužena rovněž monolitickým betonem.

Souřadnice středové osy jámy byly: X – 1 053 265,53m, Y – 529 180,43m, Z – 587,47m B.p.v.

Celková hloubka jámy činila 287,3 m.

Výškové uspořádání pater bylo následující:

Patro Výšková úroveň (+m Bpv)
ohlubeň + 587,47
2. mezipatro + 565,10
3. patro + 530,84
3.mezipatro + 497,00
4. patro + 459,54
5. patro + 383,44
6. patro + 297,60
Dno jámy + 300,20

Náraží na všech patrech byla jednostranná, 3. patro na úrovni +530,84m bylo propojeno s náražím Těžní jámy a patou Úvodní úpadnice . Třetí patro bylo dále propojeno s odvodňovací štolou, do které byly soustředěny veškeré přítoky důlních vod ze závodu Zlaté Hory (80 l.sec-1).

Po ukončení těžby na závodě Zlaté Hory byla ohlubeň Pomocné jámy opatřena ocelovým poklopem s průlezem do lezního oddělení. Na ohlubni zůstala aretována klec a protizávaží, těžní lana byla demontována. Těžní zařízení – dvoububnový těžní stroj – a ocelová věž nebyly před livkidací demontovány. Po uzavření ložiska v jámě zůstaly ponechány kabelové rozvody a potrubní tahy. Rovněž lezní oddělení nebylo demontováno.

Z geologického hlediska byla Pomocná jáma vyhloubena ve velmi pevných samonosných vyvřelých a metamorfovaných horninách. Podle dostupných informací se v profilu vyhloubené jámy nevyskytují výrazné tektonické struktury.

Charakteristický geologický profil Pomocné jámy :

– do hloubky 12 m se vyskytují rozvolněné a nesoudržné horniny
– v hloubce 13m až 90m jsou zastoupeny grafitické fylity o pevnosti 70 MPa
– v hloubce od 90m do 120m se nacházejí kvarcity a přechodové horniny o pevnosti 135 MPa
– v hloubkách 120m až 290m převažují megatufy o pevnosti 80 MPa.

Likvidace Pomocné jámy

Likvidační práce spočívaly v demontáži ocelové těžní věže, budovy strojovny jámy a zásypu jámového stvolu. Práce probíhaly v druhé polovině roku 2000. Celkem byla jáma zaplněna 3540 m3 materiálu o skladbě 2580m3 frakce 16 – 125 a 965 m3 frakce 125 – 250. Zpevněný zásyp z betonu třídy B 15 dosahoval hloubky 8,5 m a celkem bylo spotřebováno 64,6 m3 betonu. Na uzavírací ohlubňový betonový poval byl umístěn monument osazený kovovou informační tabulí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..