Úvod Doly a revíry RD Jeseník Úklonná jáma v Horním Benešově

Úklonná jáma v Horním Benešově

1528
0

Likvidace hlavního důlního díla Úklonná jáma (HDD ÚJ) dolu Horní Benešov byla povolena rozhodnutím OBÚ Brno pod č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992 v rozsahu schváleného plánu likvidace (III. etapa likvidačních prací ložisek RD Jeseník). Po ukončení těžby v roce 1992 byla z důvodu uvažovaného využití k podnikatelskému záměru ukládání nebezpečných odpadů do podzemí HDD ÚJ v úseku od povrchu po úroveň 2. patra převedena v rámci privatizace na Fond národního majetku a následně do majetku společnosti RaM, s.r.o. K realizaci záměru však nedošlo, firma je v likvidaci a rozhodnutím správkyně konkurzní podstaty byly všechny okolní pozemky odprodány firmě REVLAN spol. s r.o. Nadzemní objekty (těžní věž a šachetní budova) byly rovněž v rámci privatizace převedeny na Fond národního majetku, který je odprodal taktéž firmě REVLAN s.r.o. V důsledku těchto skutečností zůstaly obě hlavní důlní díla (vč. jámy Obránců míru) nezlikvidovány.

HDD Úklonná jáma reprezentuje v současné době betonový přístřešek (bývalá ventilátorovna) nad jejím ústím. Vstup je zajištěn mřížemi a oplocením této části pozemku.

Úklonná jáma je součástí podzemních systémů těžby polymetalických (Pb-Zn) rud na ložisku Horní Benešov. Rudy byly dobývány metodou „Otevřená komora s volným vyrubaným prostorem z mezipatrových chodeb“ s postupným zavalováním.

Hloubení jámy probíhalo v drobách, jen místy se vyskytovaly málo mocné polohy jílovitých břidlic a prachovců. Hloubka jámy činí 139,5 m s úklonem 47° a s profilem 2 x 2,15 m. Úvodních 37 m je vyztuženo litým betonem. Je zatopena, a to do úrovně 2. patra.

Vypořádání se zásobami výhradního ložiska bylo provedeno ve III. etapě likvidace dolu a povrchu RD Jeseník (Rozhodnutí OBU v Brně č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992) včetně nakládání s důlními vodami. Povinnost péče o důlní vody přešla na společnost RAM s.r.o.

K 1.4. 1992 bylo evidováno 2 058 kt nebilančních zásob polymetalických rud.

Dobývací prostor byl smluvně převeden k 1.1. 1996 na společnost HB LUCOD, s.r.o. Tato společnost prováděla sanaci propadlin po důlní těžbě.

Ochrana zbytkových zásob je zajištěna chráněným ložiskovým územím stanoveným ONV Bruntál dne 6.10.1966 pod č.j. Výst./l926/154/24/1966.

Parametry Úklonné jámy:

Profil: 2 x 2,15 m,
Světlý profil: 4,3 m2
Hloubka: 139,5 m
Úklon: 47°
Výztuž: betonová do 37 m, zbytek metráže (102,5 m) je ocelová oblouková výztuž s betonovými pažinkami.
Výstroj: bez výstroje, pouze betonové schodiště se zábradlím a kolejištěm v počvě.

Souřadnice středu ústí Úklonné jámy v JTSK:

x= 1 083 705,70 m y= 517 925,60 m z= 564,25 m.n.m.

Úrovně jednotlivých pater

– Povrch + 564,25 m n.m.
– 2. patro + 496,50 m n.m.
– 3. patro + 464,00 m n.m.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..