Úvod Doly a revíry Diamo Likvidace jámy č. 5 v Brodu u Příbrami

Likvidace jámy č. 5 v Brodu u Příbrami

2366
0

Jáma č. 5 se nachází v centrální části příbramského uranového ložiska na katastrálním území Brod, východním směrem od okresní silnice Příbram – Milín.

Z geologického hlediska se nachází v sedimentech pospilitového stupně algonkia hraničených na SZ kambrickým souvrstvím a na JV kontaktem Středočeského granodioritového plutonu.

Jáma byla původně šurfem, t. j. průzkumnou šachticí, který ověřoval anomálii zjištěnou při povrchovém gamaprofilování v roce 1949. Asi 800 m východně od obce Brod byla tato anomálie skutečně zjištěna a ukázalo se, že odpovídá žíle B 1. Na základě povrchového dobývání a jeho nadějných výsledků byla v témže roce (1949) jáma upravena (ze šurfu) a prohloubena až do úrovně 1. patra, které bylo zaraženo v hloubce 49,6 m pod povrchem. Patro bylo otevřeno otvírkovými překopy Z 5–1–1 a V 5–1–1. Těmito překopy byly zjištěny a slednými chodbami prověřeny žíly B 1, B 2, B 3, B 4, B 7, B 10, B 11 a B 39. Bylo proto přistoupeno k dalšímu prohloubení jámy o 50 m na úroveň 2. patra a rozraženy překopy Z 5–2–1 a V 5–2–1. Překopy přetnuly již známé žíly, které byly rozfárány, avšak pro negativní výsledky průmyslového zrudnění byla jáma č. 5 uzavřena. Na podkladě velmi dobrých výsledků na žíle J 1, rozfárané z jámy č. 9, byly další práce na šachtě č. 5 opět zahájeny v roce 1953. Byl vypracován projekt, podle kterého se překop V 5–2–1 měl propojit s žilou J–1 podél žulového kontaktu. Tak se stalo, že byl otevřen velmi bohatý, rudný, žilný uzel B 28 a s hloubkou nadějné přikontaktní struktury B 30, B 31, B 32. Jáma č. 5 pak sloužila pro těžbu, dopravu osob, materiálu a pro větrání.

Jáma je hluboká 479,70 m a má 8 pater, je obdélníkového tvaru 4,5 x 2,4 m, výztuž je dřevěná, rámová z hranolů 20 x 20 cm. V celém profilu a délce je jáma č. 5 značně mokrá. V závěru své provozní životnosti sloužila pouze jako větrací výdušná jáma. Od roku 1967 do 1976 bylo na jámě č. 5 vypleněno lezné a strojní oddělení, opravena výztuž jámy, byla uzavřena všechna patra (kromě 2. a 10.). Náraží na jednotlivých patrech byla zahrazena a voda byla svedena za vybudované hráze.

Poslední prohlídka jámy byla provedena v roce 1981. Byl konstatován její velmi špatný stav a bylo rozhodnuto odložit těžní lana. Od té doby nebyla jáma prohlížena a je nepřístupná. V červnu 1990 byla provedena demontáž těžní věže a byl zhotoven prozatímní poval, který jámu zakrývá.

Jak vyplývá z popisu technického stavu a zajištění jámy a z hornicko – geologických poměrů horninového masivu v okolí jejího stvolu, nelze současný stav zajištění považovat za trvalý a dostatečný. Bylo proto rozhodnuto, že jáma bude definitivně zlikvidována zásypem.

Provoz Příbram našeho odštěpného závodu zahájil zasypání jámy odstraněním prozatímního povalu, který se skládal z ocelových „I“ profilů, plechů, agrofólie a zásypu z kamenné drtě.

Na ohlubeň otevřené jámy byl osazen ocelový bezpečnostní rošt z nosníků I 10, svařených s osovou roztečí 30 x 30 cm. V konečné fázi likvidace bude rošt využit jako ztracené bednění pro uzavírací ohlubňový poval.

Vlastní zásyp jámy byl proveden horninovým materiálem z odvalu jámy č. 9. Potřebný objem zásypového materiálu k zaplnění jámy byl spočítán na cca 7 000 m3.

V průběhu zásypu byla vedena evidence množství vsypaného materiálu a prováděna kontrola úrovně materiálu v jámě. K tomu jyl použit hloubkoměr vlastní konstrukce, který se osvědčil již při likvidaci jámy č. 13 plaveným popílkem. Jedná se o závaží zavěšené na tenké a lehké rybářské šňůře a spouštěné do volné hloubky pomocí dřevěné žerdi a ručního navijáku s počítadlem odvinutých metrů.

Tímto způsobem bylo záhy po zahájení zásypu zjistěno, že po vysypání 45 tater se zásyp nachází asi 46 m pod povrchem, což odpovídá úrovni 1. patra. Po ukončení zásypu až na povrch bylo zjištěno, že se do jámy vešlo pouhých 1 072 m3 haldoviny. Z toho vyplývá, že jsme zaplnili prostor mezi ohlubní a druhým patrem jámy a je tedy zřejmé, že v úrovni 2. patra došlo po ukončení provozu jámy ke zborcení výstroje anebo k sevření jámového stvolu.

V současné době je na jámě navršena kopice a jáma je denně sledována. Případné poklesy budou okamžitě dosypávány.

Zdroj: Diamo, s.p.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..