UD Příbram

Úvod Doly a revíry UD Příbram
Uranové doly Příbram

Přehled zahájení hloubení jednotlivých dolů UD Příbram

0
Jako první šachtice na Příbramsku byly raženy šachty Vrančice 1 a 2. V dalších letech byly založeny šachty: 1948 - Vojna 1,2 a 3 1950 -...

Šachta č. 10

0

Šachta č. 9

0

Šachta č. 15

0

Šachta č. 11A

0

Šachta č. 16, UD Příbram

0

Geologické poměry UD Příbram

0
Vlastní uranové ložisko je žilným ložiskem hydrotermálního původu, jeho geneze je vázána na exokontakt středočeského granitoidního plutonu, vzniklého v době variského vrásnění. Nejvýznamnějšími průvodními horninami...

Základní systém otvírky a přípravy UD Příbram

0
Základní systém otvírky ložiska byl řešen svislými jámami hloubenými z povrchu nebo "slepými" jámami, hloubenými z některého již vyraženého patra. Jámy jsou rozmístěny zhruba...

Historie bývalých Uranových dolů Příbram (II. část)

0
Pro představu o časovém sledu výstavby hlavních těžních jam a tím i o postupu rozvoje celého ložiska lze uvést následující data zahajování jejich hloubení: 1950...