SU

Úvod Doly a revíry SU Strana 2

Důl Marie Majerová v Královském Poříčí

S hloubením jámy Marie I se začalo v roce 1889. Po dokončení dosáhla hloubky 99 m a měla se v ní těžit sloj Antonín....

Důl Jindřich III. v Božíčanech

V roce 1941 se započalo s hloubením Dolu Jindřich III. Hlavní úpadní štola, jejíž ústí se nacházelo na parcelách č. 410 a 412, poblíž...

Hnědouhelné doly Březová

Historie těžby a využívání hnědého uhlí na Sokolovsku pro průmysl a dopravu před rokem 1945 je stará asi 100 let. Její počátky jsou spojeny...

Palivový kombinát Vřesová

Podnik Palivový kombinát, s. p. Vřesová, vznikl 1. 7. 1990 zápisem do Obchodního rejstříku, vedeného u Okresního soudu Plzeň — město. Založen byl rozhodnutím...

Hlubinné doly bývalých Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov

Zanedbávání přípravných prací ve válečných letech způsobilo, že bylo nutno téměř ve všech hlubinných dolech nejdříve zajišťovat přípravu těžby a řešit základní bezpečnost hlubinných...