Úvod Memorabilia Letáky, plakáty, tisk Propagační materiál OKD – Důl 9. květen (1985)

Propagační materiál OKD – Důl 9. květen (1985)

2394
0

Důl 9. květenJiž 25 let září nad obcí Stonava v okrese Karviná na obloze rudá hvězda vítězství. Oznamuje všem, že pracující Dolu 9. květen ve Stonavě beze zbytku plní a překračují své náročné národohospodářské úkoly. Během tohoto období dosáhli pracující Dolu 9. květen Stonava nejednoho význačného úspěchu, který byl oceněn řadou čestných titulů jakož i státních vyznamenání (Řád práce, Za zásluhy o výstavbu, podnik 50. výročí založení KSČ, podnik 25. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, podnik VIII. všeodborového sjezdu, podnik 30. výročí SNP, nositel pamětní medaile k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou).
Ale jak to všechno začalo.

V roce 1952 doporučila expertiza sovětských odborníků výstavbu nového závodu východně od Dolu 1. máj a Prezident Gottwald, protože rozloha i zásoby důlního pole dávaly konkrétní předpoklady pro výstavbu nové’těžební jednotky. Tím bylo rozhodnuto o výstavbě nového dolu na kvalitní koksovatelné uhlí, Dolu Suchá Stonava, který byl později přejmenován na Důl 9. květen. Byl to první důl v republice vybudovaný po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, důl vybudovaný doslova na zelené louce. V roce 1957 se započalo s hloubením těžní jámy. Velká obětavost a nesmírné úsilí budovatelů této stavby rozhodly o tom, že na šachtě se započalo s těžbou o 16 měsíců dříve než stanovil plán. Bylo to přesně 15. listopadu 1960 a do konce roku 1960 bylo dodáno naší republice 20 710 tun kvalitního koksovatelného uhlí.

V roce 1961 byly na povrchu dokončeny povrchové objekty jako šachetní budova, správní budova, koupelny, kotelna, vlečka a tím byla dokončena I. etapa výstavby. V II. etapě výstavby proběhla hlavně výstavba úpravnického objektu, akumulační nádrže, hlavního přivaděče užitkové vody na povrchu a v dole výstavba 7. patra.

Výstavba úpraven uhlí patřila mezi rozhodující úkoly podniku sledované vládou. Poctivou prací všech dělníků bylo rozhodnuto o tom, že provoz úpraven byl zahájen již od 1. 8. 1964 a jeho výsledky jsou velmi dobré a naše uhlí v důsledku mimořádné kvality patří k nejžádanějším. Velmi důležitou akcí byla i výstavba skipového zařízení. Přes mnohé překážky i tato akce byla splněna v plánovaném termínu a skip byl uveden do provozu od 1. 7. 1965. V této době se již těžilo na Dole 9. květen téměř 4000 tun uhlí denně a pro rok 1966 se těžba zvyšovala o dalších 700 tun.

Úspěšně probíhalo i technické vybavení důlních pracovišť’, takže v současné době je těžba 100% mechanizována a ve stále větší míře probíhá i automatizace. Důl 9. květen je vybaven nejmodernějšími razicími a uhelnými kombajny, posuvnou výztuží, nejnověji je zavedena posuvná výztuž zn. Pioma s možností těžby do 4,5 metru, takže v roce 1984 bylo dosaženo na pracovníka a směnu více než 16 tun rubáňového výkonu.

V současné době patří Důl 9. květen Stonava k předním podnikům OKR. Je podnikem střední velikosti s průměrnou denní těžbou 5400 tun koksovatelného uhlí. Na podniku je zaměstnáno 2950 pracovníků.

Pracovníkům podniku je věnována maximální péče. Důl 9. květen vlastní 2 rekreační střediska a to na Horní Bečvě s kapacitou 56 míst a na Těrlické přehradě s kapacitou 48 míst. Obě střediska jsou využívána k celoročnímu provozu. Současně podnik umožňuje svým zaměstnancům výměnnou rekreaci sjednanou s různými podniky po celém Československu. Prostřednictvím ZV ROH je každoročně značnému počtu pracovníků umožněna i zahraniční rekreace především u moře v různých zemích (Jugoslávie, Bulharsko a jiné).

Značnou část pracujících tvoří pracující mládež. Zejména jí jsou vytvářeny podmínky pro všestranné sportovní i kulturní využití. Velký důraz je položen především na nábor dorostu, nábor budoucích kvalifikovaných dělníků, kteří budou rozhodovat o životě celého podniku. Každoročně nastupuje na Důl 9. květen Stonava do učebního poměru více než 1 00 chlapců z Čech, Moravy i Slovenska, kteří si zvolili za své hornické povolání. Podle svých schopností, předpokladů, zájmů a dosažených výsledků na základní škole si mohou zvolit některý z hornických učebních oborů. Odborná příprava učňů Dolu 9. květen probíhá především na středním odborném učilišti hornickém při Dolu 1 . máj v Karviné 6. Na tomto učilišti probíhá příprava všech učňů kromě učňů 4letého studijního oboru důlní elektromontér.

V průběhu učebního poměru, ale i po něm, mají možnost pracovat v různých zájmových a sportovních kroužcích. Patronátní sportovní organizací Dolu 9. květen Stonava je oddíl vzpírání TJ Baník Havířov. V tomto oddíle začínala celá řada učňů našeho podniku se závodní činností. Mezi ně patřil i bývalý hornický učeň a vyučenec oboru důlní zámečník Ota Zaremba, který svou vlastní pílí a houževnatostí se vypracoval na předního československého sportovce a v roce 1980 na Olympijských hrách v Moskvě dosáhl na zlato nejcennější, zlato olympijské. Současně k titulu olympijského vítěze přidal i tituly mistra světa a 5 československých rekordů.

Po vyučení jsou vyučenci na Dole 9. květen zařazováni na jednotlivá pracoviště, většinou do mládežnických kolektivů. Již v průběhu učební doby se seznamují s potřebou podniku, poznávají jednotlivá pracoviště a hlavní předáky kolektivů.

Trvalá sociální jistota a vysoký výdělek, který poskytuje Důl 9. květen svým pracovníkům, umožňuje šťastný a spokojený život nejen jednotlivým pracovníkům, ale i jejich rodinám.

Pozn. Text v původním znění

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..