Úvod Doly a revíry RD Jeseník Ložisko Zlaté Hory – Východ

Ložisko Zlaté Hory – Východ

797
0
uvodni-upadnice-Zlate-Hory

V ložisku ústí tato důlní díla:

Pomocná jáma, vyhloubená z povrchu (587,4 m. n.m.) do hloubky 287,3 m n.m. Z jámy je rozfáráno 3. patro (538 m n.m.), 3. mezipatro (500 m n.m), 4. patro (464 m n.m.), 5. patro (384 m n.m.) a 6. patro (300 m n.m.). Příčný profil jámy je od povrchu po úroveň 3. patra obdélníkový (2,8×3,1 m), dále pak až po jámovou tůň kruhový (průměr 4,0 m). Výztuž jámy je z litého betonu. Je zasypána nezpevněným zásypem (posledních 6 m zpevněným zásypem), vybudován uzavírací ohlubňový poval.

Těžní jáma, vyhloubena z povrchu (620 m n.m.) do hloubky 331,1 m n.m. Z jámy je rozfáráno 2. mezipatro (573 m n.m.), 3., 4. a 5. patro. Jámová tůň je šikmým komínem propojena s 6. patrem. Příčný profil jámy je obdélníkový (2,7×3,6 m), výztuž je z litého betonu. Je zasypána nezpevněným zásypem, vybudován uzavírací ohlubňový poval. Od hloubky 14 m po ohlubeň je zpevněný zásyp (beton).

Jáma č. 3 (geologicko-průzkumná jáma), vyhloubená z povrchu (586,5 m n.m.) do úrovně 200 m n.m. Na úrovni 3. patra je propojena překopem s ostatními zlatohorskými ložisky. Na úrovni 5. (382 m n.m.) a 7. patra (220 m n.m.) jsou vyražena pouze náraziště. Příčný profil jámy je kruhový (průměr 6,0 m), výztuž je z litého betonu. Jáma je podle plánu zajištěna železobetonovým povalem pod ohlubni.

Úvodní úpadnice ÚÚ 2401, vyražená z povrchu (572,6 m n.m.) na 3. patro. Sklon úpadnice je 10°, světlý profil je 24,5 m2. Výztuž je v porušených úsecích oblouková ocelová se stříkaným betonem, v neporušených úsecích svorníková s ocelovým pletivem. V roce 2012 byla provedena likvidace tohoto díla.

Odvodňovací štola na úrovni 3. patra (ústí štoly v nadm. výšce 527,0 m). Po rekonstrukci je v kruhovém profilu průměru 630 mm (plastové potrubí) s betonovou výplní původního profilu. Slouží a trvale bude sloužit k centrálnímu výtoku důlních vod.

Poštovní štola na úrovni 615,0 m n.m. navazuje na staré i novodobé dobývky, kterými je přerušena. Její ústí je spolu s celou oblastí uvnitř trvale zajištěné zálomové oblasti ložiska.

Komín K 4, vyražený z úrovně 2. mezipatra na povrch v nadmořské výšce 623,0 m.n.m.. Je zasypán a jeho ústí je uvnitř trvale zajištěné zálomové oblasti ložiska.

Komín K 323201, ražený z úrovně 2. mezipatra na povrch v blízkosti úpravny rud (612,3 m n.m). V rámci likvidačních prací byl komín zcela zasypán rubaninou a pod zhlavím uzavřen železobetonovou deskou.

Komín K 3252 byl zcela zasypán rubaninou.

Haldovina z odvalu u Pomocné a Těžní jámy byla většinou použita při rekultivaci odkaliště 03. Zbytek byl v terénu upraven a postupně dochází k zalesnění přirozenou sukcesí.

Po ukončení podrobného geologického průzkumu po 5. patro byl proveden výpočet zásob ke dni 31. 12. 1986, který byl schválen KHZ ze dne 20. 12. 1989. Celkem byly vykázány bilanční zásoby ve výši 9.561, 5 kt s obsahem 0,46 % Cu, 0,58 % Pb, 1,86 % Zn, 15 g/t Ag a 0,22 g/t Au. Celkem bylo na ložisku vytěženo 128 kt polymetalické rudy s obsahem 0,31 % Cu, 0,31 % Pb, 1,23 % Zn a 0,28 g/t Au.

Po vypracování nových podmínek využitelnosti zásob, vycházející ze zásadní změny přístupu státu k domácím surovinám od roku 1990, byly zásoby ložiska přepočteny a na základě tohoto přepočtu převedeny do zásob nebilančních k 31. 12. 1991. Celkem je na ložisku evidováno 9.402 kt nevytěžených nebilančních zásob polymetalických rud o obsahu 0,47 % Cu, 0,58 % Pb, 1,82 % Zn, 14,93 g/t Ag a 0,21 g/t Au.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..