DVÚZ

Úvod SHD DVÚZ Strana 6

Historie Dolu Alexander v Hrdlovce (III. část)

0
Vedle těžební činnosti bylo v polovině šedesátých let přistoupeno také k pěstování žampionů ve starých důlních dílech provozu Nelson III. Žampiony byly pěstovány asi...

Historie Dolu Alexander v Hrdlovce (II. část)

0
Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v roce 1945 nastává pro důl nová éra velkého rozvoje, která s sebou přináší i celou řadu nových...

Zahájení provozu Dolu Julius III v Kopistech (II. část)

0
Hlavním investorem výstavby byl rakouský stát, zastoupený c.k. horním ředitelstvím v Mostě, zřízeným v roce 1876, podléhajícím technickému "departementu" správy c.k. uhelných závodů rakouských...

Zahájení provozu Dolu Julius III v Kopistech (I. část)

0
Založení dolu na počátku 80. let 19. století spadá do období značného technického pokroku a tím i zvyšování těžeb v celém severočeském kraji. V...

Katastrofa na Dole Nelson III dne 3.1.1934 (II. část)

0
Již v den katastrofy bylo zahájeno přísné vyšetřování za účasti vládních a odborných orgánů, při které bylo zjištěno, že důl trpěl četnými a častými...

Katastrofa na Dole Nelson III dne 3.1.1934 (I. část)

3
Začátkem třicátých let našeho století světová hospodářská krize těžce svírala svou náručí i severočeské doly. Největší tíhu neslo hornictvo, které pocítilo následky malého odbytu...

Několik slov k budoucnosti Dolu Alexander v Hrdlovce

0
Zásoby uhlí uvolněné likvidací obce Hrdlovka jsou dnes vytěženy a porubní fronta vstoupila do původního ochranného pilíře závodu. Na povrchu závodu jí musela ustoupit...

Historie Dolu Kohinoor (text v původním znění)

2
V druhé polovině 19. století se v našich zemích uskutečňovala průmyslová revoluce. Na území revíru se to projevovalo nejen zakládáním průmyslových závodů, ale především...

Historie Dolu Alexander v Hrdlovce (I. část)

0
Narůstající poptávka po hnědém uhlí koncem osmdesátých a začátkem devade­sátých let 19. století, způsobená bouřlivým rozvojem monopolistického pod­nikání téměř ve všech oborech průmyslové činnosti,...