Důlní neštěstí, nehody, havárie

Úvod Důlní neštěstí, nehody, havárie

Požár v úpadnici na Dole Vítězný únor v Záluží 29....

0
Ve dnech 29.-30. 1. 1981 došlo na Dole Vítězný únor v Severočeském hnědouhelném revíru k rozsáhlejšímu důlnímu požáru s místním výbuchem požárních plynů, který...

Požár na Dole Obránců míru v Hovoranech 25. dubna 1968

0
Dne 25. dubna 1968 došlo k požáru ve stropu vozovny důlních lokomotiv na Dole Obránců míru v Hovoranech v Jihomoravských lignitových dolech. Vozovna důlních lokomotiv...

Samovznícení uhlí na Dole ČSM-jih 6. března 2020

0
V pátek 6. března došlo na Dole ČSM-Jih ve Stonavě okolo 10:20 hodin k samovznícení uhlí v porubu 402 202 v prostoru sekce mechanické...

Ujetí skipu a přetržení lana na Dole Mír v Karviné 10....

0
Dne 10. září ve 23.05 hod. se stala u dvojčinného skipového těžního zařízení ve výdušné jámě č. 1 v závodě 3 mimořádná událost, spočívající...

Propad na Měděnci

0
K zavalování vyrubaných prostor docházelo v podstatě neprodleně včetně projevu na povrch. V průběhu dobývání (1970-1990) došlo ke vzniku 3 propadlin (průměr 12 m,...

Požár na Dole 1. máj v Dubňanech 15. února 1965

0
Dne 15. února 1965 vznikl na Dole 1. máj v Dubňanech v dolovém poli B-jih asi v 17,45 hod. oheň na pásovém dopravníku. K...

Mše za zemřelé horníky

0
V pondělí 24. prosince 2018 se ve stonavském katolickém kostele uskuteční Mše za zemřelé horníky důlního neštěstí z 20. prosince a jejich rodiny. Začíná...

Zával v dovrchním překopu na Dole Petr Bezruč 18. prosince 1969

0
K zajímavé a ojedinělé nehodě došlo koncem roku 1969 v závodě Bezruč Dolu Ostrava při ražení dovrchního překopu 007930, kde byla použita razící plošina...

Zával na Dole Žofie v OKR 26. dubna 1967

0
Dne 26. dubna 1967 krátce po 18. hodině došlo na Dole Žofie v Orlové k závalu v porubech č. 33/26 a 34/26, přičemž bylo...

Důlní požár na Dole Austria III v Zalužanech 21. prosince 1917

0
Psal se rok 1917, v Evropě zuřila světová válka a válečný průmysl požíral uhlí plnými sousty, takže poptávka po něm i v tehdejším Rakousko-Uhersku...

Mapa hlubinných dolů