Důlní neštěstí, nehody, havárie

Úvod Důlní neštěstí, nehody, havárie

Požár v náraží na Dole Petr Cingr 9. ledna 1968

0
Na Dole Petr Cingr v OKR došlo dne 9. ledna 1968 k požáru od jiskry při opalování šroubů od průvodnic ve vtažné jámě. Údržbáři měli...

Propad výdušné jámy na Dole Hedvika v Petřvaldě

0
Svislé jámy, u nichž nebyla po zásypu prováděna pravidelná kontrola zásypu, mohou přispět k devastaci povrchu v důsledku ztráty své stability a přilehlého okolí....

Výbuch na Dole Pokrok II 24. ledna 1893

0
Důl Pokrok II byl tehdy nový a právě zřizoval v jednom revíru lanovku, která vedla od II. úpadní chodby až na takzvanou „šestku“. Na...

Smrtelný úraz při vykolejení vozů z lanovky

0
Na jednom našem hlubinném dole přihodil se smrtelný úraz důlnímu elektrozámečníkovi. Došlo k němu takto: Postižený pomáhal ještě se dvěma jinými řemeslníky z důlní dílny...

Pád do jámy na Dole Julius Fučík v Orlové 17. února...

0
V pátek 17. února 1989 došlo na pracovišti důlního závodu 30 OKD — VOKD, k. p., na Dole Julius Fučík v Orlové k těžkému...

Pád vozu do jámy 7. února 1985 na Pomocné jámě ve...

0
Dne 7.2. 1985 došlo na závodě RD Zlaté Hory ve 3. směně k mimořádné události - pádu důlního vozu 1,25 m3 z 3. patra...

Výbuch na Dole Doubrava 12. února 1949

1
Jednou z podstatných příčin zhoršení situace bezpečnosti práce v dolech ostravsko-karvinského revíru ihned po skončení 2. světové války byl tlak vrcholných stranických a vládních...

Výstup plynů z bývalé jámy Šalamoun do prostoru Frýdlantských mostů

0
Dne 2 5.1996 byla pracovníky DPB, a.s. Paskov hlášena zvýšená koncentrace důlních plynů z průzkumného pozorovacího vrtu (120m), situovaného v ose jámy Šalamoun. Spodní část...

Požár na Dole Nosek v Tuchlovicích 23. září 1960

0
Dne 23. září uplyne již 42 let od tragické události, ke které došlo na dole Nosek v Kladenském kamenouhelném revíru. Největší havárie v historii...

Mapa hlubinných dolů