SHD

Úvod Doly a revíry SHD Strana 3

Popis základního systému otvírky a přípravy ložiska Dolu Alexander v Hrdlovce

0
V době před ukončením hornické činnosti měl důl Alexander v provozu čtyři jámy vlastní, jednu jámu dolu Kohinoor, kterou využíval jako větrní k ovětrávání...
Dul-Bozi-Pozehnani

Důl Boží požehnání u Údlic

0
Největším báňským podnikem na jihovýchodním okraji chomutovské oblasti byl Důl Boží požehnání, který ležel přibližně 500 m východně od Údlic. Historie dolu Boží požehnání...

Stručný popis základního systému otvírky a přípravy ložiska Dolu Centrum

0
Hnědouhelná ložiska jsou sedimentární, deskovitá, zpravidla třetihorního stáří. Celá mocnost cca 30 m se skládá ze tří lavic - svrchní sloj, hlavní (střední )...

Výbuch na Dole Pokrok II 24. ledna 1893

0
Důl Pokrok II byl tehdy nový a právě zřizoval v jednom revíru lanovku, která vedla od II. úpadní chodby až na takzvanou „šestku“. Na...

Zával na Dole Prezident Gottwald v Hrdlovce 22. ledna 1962

0
Úrazy na komorách provázely severočeský revír celou jeho historií a tato nehoda je jednak typická a jednak vyvolala určitý předěl. V šedesátých letech byla...

Požár na Dole Pluto 4. května 1965

0
Dne 4. května 1965 došlo na Dole Pluto v Severočeském hnědouhelném revíru k požáru, který měl za následek zastavení těžby v celém závodě na...

Důl Sirius u Března

0
Historicky nejvýznamnějším báňským závodem v uhlonosném terénu jižně od Chomutova byl důl s poetickým názvem Sirius. Třebaže tento důl, položený asi 0,5 km severně...

Důl Maršál Koněv v Dřínově

2
Nejvýznamnějším báňským podnikem jirkovské oblasti byl v minulosti důl Grohmann, bývalý Důl Maršál Koněv. Třebaže hlavní šachta tohoto dolu byla v blízkosti železniční stanice...

Důl Jan Žižka v Chomutově

0
Největším báňským podnikem chomutovské oblasti byl důl Julius, později zvaný Jan Žižka, jehož těžní jáma leží západně od Míchanic poblíž silnice z Údlic do...

Důl Karel (Bedřich) u Vrksmaně

0
Na nevelké skupině měr Karel, rozkládající se na západ od Vrskmaně byl na přelomu 50. a 60. let 18. stol. podnikatelem Herrem založen stejnojmenný...

Mapa hlubinných dolů